Obchodné podmienky
Apr 04, 2022 1 min

Radi si prečítate dobrý príbeh? Skúste naše obchodné a prepravné podmienky. Nevratné letenky rezervované online Stornopoplatok spoločnosti WEB SHOP FLY a.s. je 490 CZK. Klientovi sa vracajú letecké poplatky po odpočítaní storno poplatku WEB SHOP FLY a.s. a poplatku za spracovanie refundácie. Vratné letenky rezervované online Storno poplatok tarifu podľa podmienok konkrétnej letenky. Storno poplatok spoločnosti WEB SHOP FLY a.s. je 1 500 CZK + príslušný poplatok za vystavenie letenky* Refundácia tax je 500 Kč=poplatok za spracovanie refundácie* Poplatky za zmeny a prevystavenie leteniek Poplatok leteckej spoločnosti podľa podmienok konkrétnej letenky.

Čtěte více

Všeobecné obchodné podmienky cestovnej agentúry ESSENS EUROPE SE
Apr 04, 2022

Všeobecné obchodné podmienky cestovnej agentúry ESSENS EUROPE SE. 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA Tieto všeobecné obchodné podmienky (“VOP”), vydané obchodnou spoločnosťou ESSENS EUROPE SE, IČO 293 75 819, so sídlom Zaoralova 3045/1e, Líšeň, 628 00 Brno, zapísanú v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel H, vložka 2 (“ESSENS EUROPE SE”) upravujú a upresňujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (“Občiansky zákonník”) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o sprostredkovaní (“Zmluva”) služieb leteckej prepravy osôb as nimi súvisiacich služieb a/alebo služieb ubytovania as nimi súvisiacich služieb (“Služby”) ďalej sprostredkovávaných cestovnou agentúrou a cestovnou kanceláriou WEB SHOP FLY as, IČO 045 91 399, so sídlom Ďáblická 973/2k, Ďáblice, 182 00 Praha 8, zapísanú v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe pod sp.

Čtěte více

Kontakty
Feb 17, 2022 1 min

Česká Republika Travel agency WEB SHOP FLY a.s. Ďáblická 902/2j 182 00 Praha 8 - Ďáblice Czech Republic +420 222 266 966 Spoločnosť WEB SHOP FLY a.s. je pod spisovou vložkou B 21086 vedená na Mestskom súde v Prahe. IČ: 045 91 399 DIČ: CZ04591399 Slovensko Travel agency WEB SHOP FLY, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95 058 01 Poprad Slovakia +421 52 492 12 09 Spoločnosť WEB SHOP FLY, s.r.o. je pod spisovou vložkou 33964/P vedená na Okresnom súde Prešov.

Čtěte více

Barcelona - domov nekonečné stavby
Európa · Španielsko
Dec 12, 2021 4 min
Čtěte více
Čaj o piatej a za pamiatkami Londýna
Európa · Veľká Británia
Dec 12, 2021 3 min
Čtěte více
Seychely - raj na zemi
Afrika · Seychely
Nov 11, 2021 3 min
Čtěte více