Výhody registrace u Essens Travel
 1. Garance nejlevnějšího nákupu.
 2. Spolupracujeme s nejlepšími partnery v oblasti cestování.
 3. Generátor nejlevnějších letenek.
 500 milionů letů do 10s
 Prodávejte vlastní zájezdy
 1.5 milionů hotelů do 10s
 Mluvíme vaším jazykem
 Pohodlné hledání
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Chutě Turecka
Ochutnejte Tureckou kuchyni
Evropa · Turecko
23. dubna 2016 2 min čtení
Číst více..
Ohromující Sicílie
Evropa · Itálie
13. května 2021 3 min čtení
Číst více..
Luxusní hotely v Dubaji
Asie · Spojené Arabské Emiráty
19. dubna 2019 2 min čtení
Číst více..

Srbsko, podmínky cestování

🇷🇸 Stupeň 4: očkovaní se prokazují EU certifikátem, pro návrat je nutné vyplnit PLF, doporučujeme pojištění COVID-19.

Informace k cestování do a ze Srbska

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19. S účinností od 6.9.2021 bylo Srbsko přeřazeno na seznam zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená).

 1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví .

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

 1. VSTUP NA ÚZEMÍ SRBSKA A TRANZIT:

Cesta občanů ČR do Srbska - je možno cestovat za jakýmkoli účelem včetně turistiky.

POZOR! Od 21. 12. je při vstupu do Srbska vyžadován od všech cizinců negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin (provedený laboratoří v zemi, odkud cizinec cestuje, 48 hodin se počítá od data vydání výsledku, nikoliv od provedení odběru).

Nařízení předložit test se nevztahuje na:

 • držitele digitálního covidového certifikátu s informací o provedeném očkování vydaného Českou republikou (očkování musí být ukončeno, tzn. u dvoudávkových vakcín musejí být aplikovány obě dávky) nebo jinou zemí, se kterou má Srbsko uzavřenu smlouvu o uznávání vakcinace, případně která recipročně srbské certifikáty o vakcinaci uznává;

 • cizí občany, kteří mají v Srbsku povolen přechodný nebo trvalý pobyt (zde platí povinná registrace na webové stránce www.e-zdravlje.gov.rs do 24 hodin od překročení srbské hranice a povinnost absolvovat desetidenní karanténu, kterou bude možné přerušit kdykoliv po obdržení negativního výsledku PCR testu vydaného referenční laboratoří v Srbsku);

 • cizince, kteří přes Srbsko tranzitují, pokud doba jejich tranzitu přes Srbsko nepřesáhne 12 hodin;

 • osoby tranzitující přes mezinárodní letiště v Srbsku, posádky letadel s cílovou destinací v Srbsku a posádky tranzitující;

 • osoby, které byly plně naočkovány v Srbsku (nutno doložit certifikátem, u dvoudávkových vakcín musejí být aplikovány obě tyto dávky);

 • děti do 12 let;

 • mladé lidi od 12 do 18 let, pokud během 48 hodin od příjezdu do Srbska předloží územně příslušnému závodu pro veřejné zdraví výsledek PCR nebo antigenního testu provedeného srbskou referenční laboratoří;

 • příslušníky cizích vojenských, policejních a jiných bezpečnostních orgánů, kteří přes Srbsko tranzitují, nebo do Srbska přijíždějí kvůli předem oznámeným služebním záležitostem;

 • posádky autobusů, vlaků, nákladních aut (v případě tranzitu max. 12h) a nákladních lodí (v případě tranzitu max. od 54h-90h);

 • humanitární konvoje organizované diplomatickou cestou;

 • občany sousedních zemí z pohraničního území, kteří jsou zaměstnaní v Srbsku nebo se v Srbsku zabývají zemědělstvím na základě reciprocity;

 • členy diplomatických misí a jejich rodiny, jsou-li akreditováni u MZV Srbska;

 • občany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Maďarska, Severní Makedonie a Černé hory (nevztahuje se na osoby tranzitující těmito zeměmi; osoby s povolením k pobytu v těchto zemích mohou z vyjmenovaných zemí přijet do Srbska bez testu, ale mají povinnost předložit Ústavu veřejného zdraví do 48 hodin od přechodu hranice PCR nebo antigenní test provedený srbskou laboratoří);

 • osoby cestující z USA, pokud budou mít místo výsledku PCR testu negativní výsledek FIA rychlého testu na protilátky.

Ode dne 21. 1. 2021 platí pro občany Srbska i dalších zemí, kteří chtějí vstoupit do Srbské republiky z podnikatelských důvodů, že mohou podstoupit PCR nebo antigenní test až po vstupu do Srbska, pokud vstup do Srbska nahlásí předem Hospodářské komoře Srbska (HKS). HKS o plánovaném vstupu bude informovat pohraniční službu Ministerstva vnitra max. 24 před avizovaným vstupem. V Srbsku mohou pak tyto osoby mají povinnost absolvovat PCR nebo antigenní test v rámci 24h po překročení hranice. Výsledky musejí být vydány srbskou referenční laboratoří a zaslány Hospodářské komoře Srbska. Pokud tyto osoby test neudělají nebo výsledky budou pozitivní, Hospodářská komora Srbska bude o tom neprodleně informovat příslušný ústav pro veřejné zdraví. Pro podrobnější informace (adresa, kam se hlásit a údaje, jež je nutno zaslat nám prosím napište email na adresu consulate_belgrade@mzv.cz).

Informace týkající se tranzitu přes Maďarsko naleznete na webu Velvyslanectví ČR v Budapešti.

 1. DOPRAVA:

Meziměstská doprava i městská hromadná doprava obnovily provoz. Provoz letiště v Bělehradě byl též obnoven.

Letecká společnost Air Serbia oznámila obnovení přímých letů do Prahy a zpět.

 1. OPATŘENÍ:

Osoby, u kterých se prokázalo onemocnění, a mají vážné příznaky, jsou umístěny do nemocnic. Osoby, které prodělaly onemocnění nebo mají příznaky onemocnění a byla jim nařízena izolace, jsou povinny v této izolaci setrvat.

Další informace týkající se opatření přijatých za účelem omezení šíření koronaviru naleznete v článku Opatření v souvislosti s šířením koronaviru - situace v Srbsku.

 1. NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR

S účinností od 6.9.2021 bylo Srbsko přeřazeno na seznam zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená).

Dochází tak ke zpřísnění podmínek návratu do ČR:

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd příslušné krajské hygienické stanici, a to vyplněním Příjezdového formuláře.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 h od odběru), nebo RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru).

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou (platí pro občany ČR a rezidenty), nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2, nebo není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimky pro:

· očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,

· děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,

· děti od 6 do dovršení 12 let věku bez povinnosti testů před návratem, ale s povinností vyplnit příjezdový formulář a podrobit se PCR testu do 5 dní po návratu.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz) "

Před zahájením cesty doporučujeme kontaktovat dopravce a ověřit si, jaké jsou jeho požadavky pro přepravu cestujících.

Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě EU, případně v Srbsku, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných nár. certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu a datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a u očkování uplynulo:

a) od aplikace druhé dávky očkovací látkyv případě dvoudávkového schématu podle SPCnejméně 14 dní, nebo

b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní.

Uznávané jsou pouze následující vakcíny:

● AstraZeneca (Vaxzevria)

● Moderna (Spikevax)

● Pfizer BioNTech (Comirnaty)

● Johnson & Johnson (Janssen)

● Covidshield

Testování v Srbsku

V Srbsku je možno provést PCR test na covid-19 i na protilátky na vlastní žádost. Objednat se můžete online na webu eSchedule PCR testing, platbu je třeba provést předem, platba kartou není dle dostupných informací ve státních zařízeních akceptována. Odběry provádějí i některá soukromá zdravotnická zařízení.

Očkování v Srbsku dostupné pro zahraniční turisty - prosím přečtěte si pozorně článek.

 1. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace srbského ministerstva zdravotnictví (v angličtině) a zvláštní stránky věnované onemocnění covid-19.

Informace srbského ministerstva vnitra (v angličtině).

Informace srbské vlády (v angličtině).

Konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Bělehradu e-mail: consulate_belgrade@mzv.cz .

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články