Výhody registrace u Essens Travel
  1. Nabízíme více než 600 milionů letových kombinací.
  2. Hledáme ty nejlepší kombinace letů.
  3. Spolupracujeme s nejlepšími partnery v oblasti cestování.
 500 milionů letů do 10s
 Mluvíme vaším jazykem
 Pohodlné hledání
 1.5 milionů hotelů do 10s
 Sdílejte nabídky s přáteli
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Thajsko jinak
Za sluncem do Thajska
Asie · Thajsko
29. dubna 2021 4 min čtení
Číst více..
Aljaška volá, zlato…
Severní Amerika · Aljaška - USA
10. srpna 2019 5 min čtení
Číst více..
Nejlevnější destinace pro váš eurovíkend
Evropa · Itálie
28. června 2016 2 min čtení
Číst více..

Španělsko, podmínky cestování

🇪🇸 Stupeň 3: lze cestovat, očkovaní se prokazují EU certifikátem, jsou vyžadovány testy nebo PLF jak po vstupu do zahraničí, tak po návratu, zahrnuje stupeň 4.

COVID19 - aktuání podmínky cestování do Španělska a návratu do ČR

Španělsko zahrnuje mezi tzv. rizikové oblasti z hlediska nákazy celou ČR. Osoby, které cestují z takovýchto rizikových regionů, musí kromě QR kódu z příjezdového formuláře předložit jedno z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu (neplatí pro mladší 12 let). S platností od 1.2.2022 bude Španělsko uznávat potvrzení o očkování jen do uplynutí 270 dnů od aplikace poslední dávky. Je ovšem třeba ujistit se u leteckých společností, zda nemají jiné požadavky! Stále častěji sanitární kontrola po příletu využívá namátkového testování i naočkovaných cestujících, a to buď přímo po příletu na letišti nebo do 48 hodin po příletu. Seznam rizikových oblastí je aktualizován každý týden. Doporučujeme také sledovat webové stránky jednotlivých španělských autonomních oblastí, kde naleznete aktualizované souhrnné informace k platným sanitárním podmínkám a opatřením v nich.

VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA

Do Španělska je možné cestovat, a to i za účelem turismu. Podmínkou je splnění příjezdových opatření, v případě letecké či lodní dopravy zejména vyplnění příjezdového formuláře a obdržení příslušného QR kódu.

V případě příjezdu z některé z rizikových oblastí, jejichž seznam se aktualizuje každý týden, se vyžaduje též předložení jednoho z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování proti covid-19, potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid-19. Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny). V případě příjezdu ze zemí EU se jedná o předložení EU Digital COVID Certificate.

Česká republika v současné době je na seznamu rizikových regionů, a tudíž je vyžadováno předložení zmíněného potvrzení.

Po připlutí či příletu je každý cestující podroben též měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole. Stále častější jsou po příletu kamkoliv do Španělska namátkové kontroly formou realizace povinného testu na covid-19 přímo na letišti po příletu nebo uložení povinnosti cestujícímu podstoupit test do 48 hodin po příletu a následně sdělit jeho výsledek. Je třeba s tím počítat!

Na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení QR kódu ani žádného ze zmíněných potvrzení. Doporučujeme každopádně konzultovat podmínky v zemích tranzitu při cestě do Španělska. Dále je třeba respektovat platná opatření v místě pobytu na území Španělska, které se liší podle jednotlivých autonomních oblastí.

Španělsko rovněž vede seznam tzv. vysoce rizikových regionů, z nichž musí být vždy předloženy negativní testy na nákazu covid-19 (zatím jsou na seznamu pouze africké země).

OČKOVANÉ OSOBY

Osoby s kompletním očkováním proti nemoci covid-19 předkládají při cestách z rizikových oblastí potvrzení o dokončeném očkování vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední (druhé nebo u vakcíny Janssen první) dávky očkování. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení. V případě zemí EU se nejčastěji jedná o tzv. EU Digital COVID Certificate.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

S platností od 1. února 2022 bude Španělsko uznávat jen potvrzení o očkování, které bylo dokončeno maximálně před 270 dny. Po uplynutí této doby bude potvrzení muset obsahovat informaci o aplikaci třetí posilovací dávky.

Ve Španělsku obecně není přístup osob do ubytovacích zařízení, restaurací či zábavních podniků nijak podmiňován předkládáním potvrzení o bezinfekčnosti, nicméně v závislosti na aktuální pandemické situaci o takovém požadavku rozhodují vlády jednotlivých autonomních oblastí a EU Digital COVID Certificate je pak vyžadován.

TESTOVANÉ OSOBY

Osoby, které nemají kompletní očkování proti onemocnění covid-19, musí předložit potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19. Akceptovány jsou jak NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy), tak i antigenní testy zahrnuté do společného seznamu publikovaného Evropskou komisí na základě doporučení Rady 2021/C 24/01, přičemž potvrzení o výsledku NAAT (PCR) testu nesmí být starší než 72 hodin a výsledek antigenního testu ne starší než 48 hodin v okamžiku vstupu na území Španělska. Tato lhůta je počítána od okamžiku odebrání vzorku. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a zemi vystavující potvrzení. V případě zemí EU se nejčastěji jedná o tzv. EU Digital COVID Certificate.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Ve Španělsku obecně není přístup osob do ubytovacích zařízení, restaurací či zábavních podniků nijak podmiňován předkládáním potvrzení o bezinfekčnosti, nicméně v závislosti na aktuální pandemické situaci o takovém požadavku rozhodují vlády jednotlivých autonomních oblastí a EU Digital COVID Certificate je pak vyžadován (je nutné ověřit si požadovanou platnost).

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

V případě osob s prodělaným onemocněním covid-19 je pro vstup do země nutné předložit potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 - akceptovány budou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a zemi vydávající potvrzení. V případě zemí EU se nejčastěji jedná o tzv. EU Digital COVID Certificate.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Ve Španělsku obecně není přístup osob do ubytovacích zařízení, restaurací či zábavních podniků nijak podmiňován předkládáním potvrzení o bezinfekčnosti, nicméně v závislosti na aktuální pandemické situaci o takovém požadavku rozhodují vlády jednotlivých autonomních oblastí a EU Digital COVID Certificate je pak vyžadován.

DĚTI

Španělsko nevyžaduje předkládání zmíněných potvrzení o kompletním očkování, negativním výsledku testu či prodělaném onemocnění covid-19 od dětí mladších 12 let. I pro ně nicméně platí povinnost vyplnit před příjezdem sanitární formulář.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem kontroluje přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Povinnost vyplnění sanitárního formuláře platí též pro osoby pouze tranzitující kterýmkoliv španělským letištěm či přístavem. Důrazně doporučujeme využívat výhradně elektronický formulář, nikoliv papírový, a mít jej k dispozici již před zahájením cesty.

V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře je nutné kontaktovat emailovou adresu spth@sanidad.gob.es a zaslat též printscreen obrazovky s chybou. Do předmětu emailu je nutné uvést, zda používáte formulář na webu či v mobilní aplikaci. Kontakt je možný ve španělštině či angličtině.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Konkrétní opatření pro boj s šířením nákazy onemocnění covid-19 na území Španělska je především v rukou vlád jednotlivých autonomních oblastí. Vzhledem k poslednímu stavu šíření nákazy na území Španělska platí povinnost nošení roušek či respirátorů jak ve vnitřních, tak i ve vnějších prostorách. Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost. Stejně tak případné zákazy nočního vycházení či požadavky na předkládání EU Digital COVID Certificate při vstupu do stravovacích a ubytovacích zařízení, zábavních podniků nebo na kulturní a sportovní akce.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde.

Vzhledem k tomu, že není zcela vyjasněna otázka úhrady nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučujeme před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesiona

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na příslušné telefonní číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní oblast zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (984 100 400), Kantábrie (942 204 080), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (900 100 971), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

TRANZIT

Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologickém vývoji mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. Kompetence k přijímání restrikcí mají vlády jednotlivých autonomních oblastí. Před cestou do Španělska je proto nutné sledovat informace publikované každou z těchto vlád na svých webových stránkách.

Všechny osoby pouze tranzitující některým ze španělských letišť či přístavů musí před cestou vyplnit sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. Více viz kapitola „Příjezdový formulář“.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Seznam tzv. rizikových oblastí, jakož i podrobné informace o požadavcích spojených se vstupem do Španělska je zveřejněn na webových stránkách https://www.mscbs.gob.es/en/profesi a na webu https://www.spth.gob.es a je aktualizován každý týden.

Velvyslanectví ČR v Madridu Embajada de la República Checa Avenida Pio XII, no. 22-24, 28016 Madrid tel.: +34 91 353 18 80 (recepce) e-mail: madrid@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/madrid/

Konzulární úsek velvyslanectví: tel.: +34 91 353 18 96/97; e-mail: consulate_madrid@mzv.cz

Diplomatická a konzulární služba v mimopracovní době: tel: +34 699 982 307

Honorární konzuláty ČR ve Španělsku

Španělské instituce:

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/ (obsahuje všechny celostátně platné právní normy)

Správa letišť https://www.aena.es

Testovací místa:

Vzhledem k tomu, že španělské úřady nepublikují jednotný registr všech laboratoří či zdravotnických zařízení autorizovaných k realizaci PCR a antigenních testů, pro případ potřeby českých občanů podstoupit takový test před návratem do ČR uvádíme alespoň odkazy na dílčí seznamy, které mohou pomoci:

Dónde hacer el test PCR en España: tests para antes de viajar (happytravel.viajes)

Seznam autorizovaných laboratoří a center na Kanárských ostrovech

Laboratoře v Palma de Mallorca (DOCX, 15 KB)

PODROBNÉ INFORMACE

V případě cesty na Baleárské či Kanárské ostrovy obecně platí stejná pravidla pro vstup na španělské území, jako je uvedeno výše. Nicméně vlády obou autonomních oblastí často zavádějí zvláštní opatření, zejména dočasné povinnosti předkládání negativních výsledků testů na covid-19 při příjezdech či příletech z kontinentálního Španělska.

V případě cest na Baleárské ostrovy (Mallorca, Menorca, Formentera, Ibiza) doporučujeme před cestou konzultovat webové stránky http://safetourism.illesbalears.tra (v několika jazykových mutacích).

Při cestách na Kanárské ostrovy přímo ze zahraničí platí rovněž stejná pravidla, jako při příletech do kontinentálního Španělska. V případě cesty z jiné části Španělska je třeba počítat s obdobnými požadavky včetně negativních testů na covid-19 od neočkovaných osob (pozor na platnost testů při vstupu na území Kanárských ostrovů). Pro zjištění aktuálních opatření doporučujeme webové stránky https://www.holaislascanarias.com/v (v několika jazykových mutacích).

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články