Výhody registrace u Essens Travel
  1. Generátor nejlevnějších letenek.
  2. Hledáme nové možnosti poznání prostřednictvím cestování.
  3. Dostaneme vás bezpečně zpátky domů.
 500 milionů letů do 10s
 Sdílejte nabídky s přáteli
 1.5 milionů hotelů do 10s
 Prodávejte vlastní zájezdy
 Mluvíme vaším jazykem
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Lyžujte v divočině s celou rodinou!
Evropa · Rakousko
3. ledna 2016 2 min čtení
Číst více..
Rhodos
Dovolená na Rhodosu
Evropa · Řecko
3. května 2021 5 min čtení
Číst více..
Catering
Jak je to s jídlem na cestách letadlem?
Jak to chodí během letu s občerstvením? Ne všechny letecké společnosti nabízí bezplatné občerstvení, ale pokud tomu tak je, co od toho můžete očekávat a jak se zařídit? Níže se Vám pokusíme zodpovědět pár otázek ohledně leteckého cateringu. S bezplatným cateringem se nejčastěji setkáte na dálkových linkách trvajících alespoň 5 hodin. U kratších přeletů se pozvolna od bezplatného občerstvení ustupuje a v současné době tvoří maximálně kelímek s vodou a malý sendvič.
28. července 2021 4 min čtení
Číst více..
JetSurf
(Jet)Surfová sezóna je tady
Už jste slyšeli o motorizovaném surfování? Takový motosurf nepotřebuje vlny, můžete s ním jezdit na moři stejně jako na rybníku na návsi. Navíc dokáže jet rychlostí až 60 km/h. A vymyslel ho Čech. JetSurf vznikl vlastně jako vedlejší produkt Moto GP. Martin Šula, vynálezce JetSurfu, tehdy své vylepšení závodních motorek nemohl uplatnit, nezůstalo ale ležet v dílně. Místo toho dal dohromady první motorizovaný surf, který pak postupně vylepšoval. Dnes pořádá mezinárodní závody a jeho JetSurf si pořídili celebrity jako Justin Bieber nebo Vladimir Putin.
12. září 2018 3 min čtení
Číst více..

Španělsko, podmínky cestování

🇪🇸 Stupeň 4: očkovaní se prokazují EU certifikátem, očkovaní se prokazují EU certifikátem, pro návrat je nutné vyplnit PLF, doporučujeme pojištění COVID-19.

Aktuální podmínky vstupu a pobytu na území Španělska včetně Baleárských a Kanárských ostrovů

ČR jako taková není na španělském seznamu rizikových zemí, a proto všechny osoby přijíždějící do Španělska letadlem či po moři včetně těch tranzitujících musí pouze vyplnit online formulář a obdržet příslušný QR kód. Osoby cestující z rizikových destinací musí kromě kódu předložit jedno z následujících potvrzení: potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním výsledku PCR/TMA/antigenního testu. Je ovšem třeba ujistit se u leteckých společností, zda nemají jiné požadavky! Osoby mladší 12 let nemusí obecně předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně QR kód ano. Seznam rizikových zemí je aktualizován každý týden. Doporučujeme také sledovat webové stránky jednotlivých španělských autonomních oblastí, kde naleznete aktualizované souhrnné informace k platným sanitárním podmínkám a opatřením v nich. Vzhledem k vysokému počtu případů českých občanů s pozitivními testy doporučujeme uzavírat na cestu připojištění pro případ karantény.

  1. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠPANĚLSKA A TRANZIT

Do Španělska je možné cestovat, a to i za účelem turismu. Podmínkou je splnění příjezdových opatření, v případě letecké či lodní dopravy vyplnění příjezdového formuláře a předložení příslušného potvrzení o kompletním očkování, prodělaném onemocnění covid-19 nebo negativním NAAT (RT-PCR) či antigenním testu, na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení QR kódu ani žádného potvrzení. Doporučujeme každopádně konzultovat podmínky v zemích tranzitu při cestě do Španělska. Dále je třeba respektovat platná opatření v místě.

Před příjezdem do Španělska je nutné vyplnit zvláštní sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH (aplikace se poměrně osvědčuje, není při vyplňování třeba čekat na vstupní bezpečnostní kód). Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti (jde o QR kód s označením DOCUMENTAL CONTROL). Povinnost vyplnění sanitárního formuláře platí nově též pro osoby pouze tranzitující kterýmkoliv španělským letištěm či přístavem (QR kód s označením TRANSIT). Důrazně doporučujeme využívat výhradně elektronický formulář, nikoliv papírový, a mít jej k dispozici již před zahájením cesty.

V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře lze kontaktovat španělské telefonní číslo +34 910 50 30 50 (disponibilní 24 hodin od pondělí do neděle v angličtině a španělštině, v době mezi 8:00 a 0:00 hod. též v němčině a francouzštině).

Po připlutí či příletu bude každý cestující podroben též měření tělesné teploty, kontrole dokumentů a vizuální kontrole.

Španělsko vyžaduje od všech osob, které přicestují do země letecky či po moři z rizikových oblastí (mezi která aktuálně nepatří ČR ani žádná její část) kromě QR kódu rovněž jedno z následujících potvrzení:

potvrzení o dokončeném očkování - vystavené úřady země původu, pokud již uplynulo alespoň 14 dní od poslední dávky očkování. Španělské úřady akceptují očkování kteroukoliv z vakcín schválených Evropskou lékovou agenturou (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení očkované osoby, datum završení očkování (aplikace poslední dávky), druh vakcíny, počet aplikovaných dávek, země a úřad vydávající potvrzení.
potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19 - akceptovány jsou jak NAAT testy na přítomnost RNA kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR testy), tak i antigenní testy zahrnuté do společného seznamu publikovaného Evropskou komisí na základě doporučení Rady 2021/C 24/01, přičemž potvrzení o výsledku NAAT (PCR) testu nesmí být starší než 72 hodin a výsledek antigenního testu ne starší než 48 hodin v okamžiku vstupu na území Španělska. Tato lhůta je počítána od okamžiku odebrání vzorku. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení držitele, datum odebrání vzorku, druh testu a země vystavující potvrzení.
potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 - akceptovány budou potvrzení vystavená oprávněnými úřady či lékaři minimálně 11 dní po prvním odhalení nemoci pozitivním PCR testem. Toto potvrzení je platné maximálně 180 dní od odebrání vzorku prvního pozitivního testu. Potvrzení musí obsahovat přinejmenším jméno a příjmení jeho držitele, datum odebrání vzorku prvního pozitivního RT-PCR testu, druh realizovaného testu (RT-PCR) a země vydávající potvrzení.

CESTUJÍCÍ Z ČR DO ŠPANĚLSKA TAK POTŘEBUJÍ POUZE ZMIŇOVANÝ QR KÓD.

Španělské úřady vyžadují, aby se u všech potvrzení jednalo o originál v tištěné nebo elektronické verzi, vyhotovený ve španělském, anglickém, francouzském nebo německém jazyce (v případě, že bude předkládán v jiném jazyce, musí být doplněn oficiálním překladem do španělštiny).

Seznam tzv. rizikových zemí je zveřejněn na webových stránkách https://www.mscbs.gob.es/ a na webu https://www.spth.gob.es a je aktualizován každý týden.

Výše uvedené požadavky neplatí pro členy posádek mezinárodních dopravních prostředků. Osoby mladší 12 let nemusí předkládat žádné z uvedených potvrzení, nicméně musí být vybaveny příslušným QR kódem.

Pouze osoby přijíždějící do Španělska pozemní dopravou z některé z rizikových oblastí Francie zemí nově musí předložit jedno z výše uvedených potvrzení. Ostatní nikoliv.

Podrobnější informace viz znění příslušného španělského předpisu: https://boe.es/boe/dias/2021/06/05/ a v: https://boe.es/boe/dias/2021/06/09/

BALEÁRSKÉ OSTROVY

Vláda Baleárských ostrovů zavedla vzhledem k vývoji pandemie vlastní požadavky pro vstup na některý z ostrovů (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera).

Pro přílety na Baleárské ostrovy přímo ze zahraničí včetně ČR platí stejný režim, jako pro přílety do kontinentálního Španělska (viz výše).

Pro přílety na Baleárské ostrovy z některé jiné autonomní oblasti Španělska (netýká se pouhého leteckého tranzitu) platí dodatečné povinnosti, pokud uvedená autonomní oblast eviduje více než 60 nově nakažených na 100 tis.obyvatel za posledních 14 dní. Cestující pak musí vyplnit vlastní baleárský příjezdový dotazník (Formulario de Control Sanitario) a být vybaven některým z uvedených tří potvrzení: o negativním výsledku testu, o ukončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19. Existuje též možnost podrobit se testu na covid až po příletu na ostrovy, nicméně až do obdržení výsledku musíte držet karanténu.

Všechny podrobnosti, jakož i aktuální seznamy dotčených autonomních oblastí naleznete na webu https://www.ibsalut.es/es/viajar-a-

KANÁRSKÉ OSTROVY

Podobně jako v případě Baleárských ostrovů, též při cestách na Kanárské ostrovy platá při příletech ze zahraničí stejná pravidla jako při příletu do kterékoliv jiné části Španělska.

Při příletu na Kanárské ostrovy z jiné části Španělska (nevztahuje se na pouhý tranzit) musí každý cestující prokázat rovněž negativní výsledek testu na covid-19, ukončené očkování či prodělané onemocnění.

Pro více podrobností:

https://www3.gobiernodecanarias.org

https://www.holaislascanarias.com/v

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

V současné době platí omezení letů mezi Španělskem a Brazílií a Jihoafrickou republikou, kdy na území Španělska mohou vstoupit jen občané Španělska a Andorry nebo jejich rezidenti. Osoby přijíždějící do Španělska z Indie musí ihned po příletu do desetidenní karantény.

Od 24. května 2021 mohou bez PCR testu do Španělska vstoupit osoby přijíždějící z Velké Británie a Severního Irska, Austrálie, Izraelu, Japonska, Nového Zélandu, Rwandy, Singapuru, Jižní Korey, Thajska, Číny, Hongkongu a Macaa.

TRANZIT

Španělskem je obecně možné projet, nicméně je nutné sledovat aktuální situaci, protože v závislosti na epidemiologickém vývoji mohou jednotlivé autonomní oblasti přijímat mimořádná opatření. S ukončením platnosti nouzového stavu na území Španělska k 9. 5. 2021 přešla kompetence k přijímání restrikcí na vlády jednotlivých autonomních oblastí. Před cestou do Španělska je proto nutné sledovat informace publikované každou z těchto vlád na svých webových stránkách.

Nově musí všechny osoby pouze tranzitující některým ze španělských letišť či přístavů před cestou vyplnit sanitární formulář, a to elektronicky na webové adrese www.spth.gob.es nebo v bezplatné aplikaci SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Následně po odeslání formuláře (ne dříve než 48 hodin před cestou) by každý měl obdržet QR kód, který pak před letem může vyžadovat přepravní společnost, a po příletu do Španělska bude muset předložit sanitárním orgánům na letišti. V případě problémů při vyplňování sanitárního formuláře lze kontaktovat španělské telefonní číslo +34 910 50 30 50 (disponibilní 24 hodin od pondělí do neděle v angličtině a španělštině, v době mezi 8:00 a 0:00 hod. též v němčině a francouzštině).

Všechna opatření přijatá centrální vládou v rámci boje s šířením nákazy na území Španělska jsou publikována v oficiálním věstníku www.boe.es.

  1. DOPRAVA

Přímé letecké spojení mezi Španělskem a ČR již víceméně funguje (např. Madrid, Barcelona, Malaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Fuerteventura). Funguje též pravidelné letecké spojení mezi Prahou a některými významnými evropskými letišti, jako je Frankfurt či Amsterdam, s dalším přestupem do Španělska. Upozorňujeme v této souvislosti všechny cestující konzultovat případné dodatečné požadavky ze strany leteckých společností přímo s nimi. Některé z nich nabízejí na svých webech vyhledavače destinací s výpisem všech požadavků.

Vnitrostátní doprava ve Španělsku funguje, eventuálně s nižší frekvencí a při splnění sanitárních opatření.

  1. OPATŘENÍ

Dne 9. 5. 2021 skončila po šesti měsících platnost nouzového stavu na celém území Španělska. Tento krok znamená konec právní opory pro celou řadu omezení každodenního života v jednotlivých autonomních oblastech. Konkrétní boj s šířením nákazy tak od tohoto dne přechází právě na vlády jednotlivých regionů. Společným rysem nové situace je zejména konec perimetrálních uzavírek celých autonomních oblastí, mezi nimiž tak již bude pohyb volný (výjimkou jsou pouze některá autonomie, které budou uzavírat vybrané okresy v závislosti na ukazatelích nákazy - Andalucía, Aragón, Cantabria, Galicia, Madrid, Murcía). I nadále platí povinnost nošení roušek či respirátorů jak ve vnitřních, tak i vnějších prostorách. Jednotlivé autonomní oblasti si po svém upravují uzavírací hodiny restaurací, barů a zábavních podniků, jakož i jejich maximální obsazenost. Taktéž některé autonomie i nadále omezují maximální počty osob při jejich setkávání. V této chvíli je tak třeba sledovat komunikační kanály všech autonomních vlád, kde budou aktuální opatření zveřejňovány.

Maximálně doporučujeme českým občanům před cestou do jednotlivých autonomních oblastí Španělska sledovat nařízení místních orgánů a řídit se jimi (v případě nedodržení hrozí velké finanční pokuty). K tomu je možné využít odkazů na oficiální webové stránky jednotlivých autonomních oblastí v jiné části našich stránek - zde.

Vzhledem k tomu, že není zcela vyjasněna otázka úhrady nákladů spojených s případným uvalením karantény na českého občana (dva týdny ubytování, strava, případně repatriace), doporučume před cestou uzavřít vhodné pojištění pokrývající onemocnění COVID-19.

Co dělat v případě nemoci

Doporučujeme věnovat pozornost následujícím doporučením španělských úřadů: https://www.mscbs.gob.es/profesiona

Pokud se u Vás projeví příznaky kašle a horečky, zůstaňte doma a zavolejte na číslo, které bylo pro tyto účely stanoveno pro každou autonomní společnost zvlášť:

Andalusie (900 400 061 / 955 545 060), Aragon (976 696 382), Asturias (900 878 232 / 984 100 400 / 112 a volba 1), Kantábrie (900 612 112), Kastilie-La Mancha (900 122 112), Kastilie a León (900 222 000), Katalánsko (061), Ceuta (900 720 692), Madrid (900 102 112), Valencie (900 300 555), Extremadura (112), Galicie (900 400 116), Baleárské ostrovy (971 211 024), Kanárské ostrovy (900 112 061), La Rioja (941 298 333), Melilla (112), Murcie (900 121 212), Navarra (948 290 290) a Baskicko (900 203 050).

V případě vážného zhoršení zdravotního stavu volejte přímo na urgentní linku 112.

  1. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Velvyslanectví ČR v Madridu Embajada de la República Checa Avenida Pio XII, no. 22-24, 28016 Madrid tel.: +34 91 353 18 80 (recepce) e-mail: madrid@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/madrid/

Konzulární úsek: tel.: +34 91 353 18 96/97; e-mail: consulate_madrid@mzv.cz

Diplomatická služba: tel: +34 699 982 307

Honorární konzuláty ČR ve Španělsku

Španělské instituce:

Ministerstvo vnitra http://www.interior.gob.es/

Ministerstvo zdravotnictví https://www.mscbs.gob.es/

Ministerstvo zahraničních věcí, EU a spolupráce http://www.exteriores.gob.es

Oficiální věstník https://boe.es/

Správa letišť http://wwwssl.aena.es/en/informatio

  1. NÁVRAT DO ČR

Kontinentální Španělsko a Baleárské ostrovy jsou z pohledu ČR i nadále v červené zóně, tj. jako země s vysokým rizikem, zatímco Kanárské ostrovy a Andorra jsou s platností od 13.9.2021 oranžové. V souladu s posledním ochranným opatřením se v případě červených zemí před vstupem do ČR vyžaduje PCR nebo antigenní test, druhý PCR test nejdříve pátý den po příjezdu a do té doby samoizolace. U oranžových zemí je to pouze jeden test buď před cestou nebo během prvních 5 dnů po vstupu do ČR. Alternativou je evropský certifikát o absolvovaném kompletním očkování či prodělaném onemocnění covid-19.

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19.

Další informace též v samostatném článku Cestování a podmínky vstupu do ČR.

Testovací místa:

Vzhledem k tomu, že španělské úřady nepublikují jednotný registr všech laboratoří či zdravotnických zařízení autorizovaných k realizaci PCR a antigenních testů, pro případ potřeby českých občanů podstoupit takový test před návratem do ČR uvádíme alespoň odkazy na dílčí seznamy, které mohou pomoci:

Seznam testovacích míst ve Španělsku podle klm.com (PDF, 149 KB)

Dónde hacer el test PCR en España: tests para antes de viajar (happytravel.viajes)

Centros y universidades habilitados para realizar pruebas PCR - Ministerio de Ciencia e Innovación (es)

Seznam autorizovaných laboratoří a center na Kanárských ostrovech

Laboratoře v Palma de Mallorca (DOCX, 15 KB)

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články