Výhody registrace u Essens Travel
 1. Umíme se o vás během cesty postarat.
 2. Spolupracujeme s nejlepšími partnery v oblasti cestování.
 3. Garance nejlevnějšího nákupu.
 Mluvíme vaším jazykem
 Prodávejte vlastní zájezdy
 500 milionů letů do 10s
 Sdílejte nabídky s přáteli
 Tvořte svoje itineráře
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Putování po jezerech III. - růžové jezero Hillier
Austrálie a Oceánie · Austrálie
17. ledna 2020 2 min čtení
Číst více..
Řecko, Santorini
Dovolená na Santorini
Evropa · Řecko
4. května 2021 3 min čtení
Číst více..

Slovinsko, podmínky cestování

🇸🇮 Stupeň 1: zákaz vstupu turistům, platí také následující stupně 2 až 5.

COVID-19 – aktuální podmínky cestování do Slovinska a návratu do ČR

VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA

Pro vstup do Slovinska platí jednotná pravidla bez ohledu na to, ze které země osoba přichází (viz níže OČKOVANÉ OSOBY, TESTOVANÉ OSOBY, OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM)

    Zákaz vstupu osobám, které pobývaly v zemích s výskytem varianty koronaviru Omikron

    Osobám, které:

    1) mají bydliště v některé ze zemí s výskytem varianty koronaviru B.1.1.529 Omikron nebo

    2) pobývaly v posledních 14 dnech v některé ze zemí s výskytem varianty koronaviru B.1.1.529 Omikron

    se nepovolí vstup do Slovinska.

    Osobám, které spadají do některé z výše uvedených kategorií a mají přechodné nebo trvalé bydliště ve Slovinsku bude umožněn vstup do Slovinska a zároveň nařízena povinná 10-denní karanténa, kterou není možné přerušit (ani na základě očkování, PCR testu apod.). Po uplynutí 10 dnů je osoba povinna podstoupit PCR test. Bude-li negativní, karanténa se ukončí.

    Seznam zemí s výskytem varianty koronaviru B.1.1.529 Omikron​ pro účely tohoto opatření naleznete ZDE.

    Varianta koronaviru B.1.1.529 Omikron byla zachycena již i v ČR. Zatím nicméně vzhledem k faktu, že se jednalo o ojedinělý případ, nebyla ČR zařazena na výše uvedený seznam. Doporučujeme nicméně před cestou do Slovinska provést kontrolu, zdali je ČR zařazena na seznamu zemí s výskytem varianty koronaviru koronaviru B.1.1.529 Omikron podle odkazu výše.

Upozornění pro hraniční přechody: Je zakázáno překračovat slovinsko-chorvatskou hranici mimo oficiální hraniční přechody, jejichž seznam naleznete ZDE v bodech a) a b).V případě porušení tohoto pravidla hrozí udělení vysokých pokut, a to všem cestujícím v daném vozidle.

V případě překračování hraničních přechodů pro lokální dopravu uvedené v bodě b) nelze nicméně vyloučit případná nedorozumění ze strany policie a z toho vyplývající komplikace, a proto doporučujeme využívat pro přechod hranic mezinárodní hraniční přechody uvedené v bodě a).

V případě překročení hranic přes přechod pro lokální dopravu a následné kontrole ze strany policie je možné, pokud bude hrozit sankce, upozornit hlídku na následující vyjádření slovinské policie:

“Border crossing points for local border traffic are reserved for beneficiaries of the Agreement on Border Traffic and Cooperation (local border traffic permit holders) as well as persons enjoying the European Union’s right of free movement…All persons enjoying the European Union’s right of free movement may cross the state border at border crossing points for local border traffic with a passport or identity card (paragraph two of Article 4 of the Decree determining border crossing points, Official Gazette 18/2015)” - viz ZDE

Navzdory stanoveným pravidlům nelze vyloučit komplikace na hraničních přechodech z důvodu mnohdy rozdílnému výkladu platných opatření slovinskými orgány.

Pro leteckou a námořní dopravu platí zákaz vstupu na jiných než následujících hraničních přechodech:

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu (kategorie A).

Letiště Jože Pučnika Lublaň
Letiště Edvarda Rusjana Maribor
Letiště Portorož
Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Piranu
Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Koperu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie Policija.si.

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA

Ve Slovinsku byly stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob

Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ZDE

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost prokázat se dokladem o bezinfekčnosti, nosit chirurgickou roušku nebo respirátor po celou dobu jízdy a dodržovat další předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

OČKOVANÉ OSOBY, TESTOVANÉ OSOBY, OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Do Slovinska smí vstoupit bez následné karantény pouze osoba, která předloží některý z následujících dokumentů:

 1. negativní výsledek RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od odběru vzorků, nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků s tím, že důkazem o bezinfekčnosti pro účely vstupu do Slovinska není negativní výsledek antigenní testu určeného pro samotestování, nebo

 2. pozitivní výsledek testu PCR na COVID-19, který je starší více než 10 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců, nebo

 3. potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že osoba je plně očkována, tzn. absolvovala:

 •  dvě dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech,
  
 •  dvě dávky vakcíny Moderna,
  
 •  jednu dávku přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca, s účinností od 10. 9. 2021: dvě dávky přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca
  
 •  jednu dávku vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag
  
 •  jednu dávku vakcíny Covishield od výrobce Serum Institute of India / AstraZeneca, s účinností od 10. 9. 2021: dvě dávky přípravku Covishield od výrobce Serum Institute of India / AstraZeneca
  
 •  dvě dávky vakcíny Sputnik V od výrobce Russia’s Gamaleya National Centre
  
 •  dvě dávky vakcíny CoronaVac od společnosti Sinovac Biotech
  
 •  dvě dávky vakcíny Sinopharm
  
 •  dvě dávky vakcíny Covaxin od společnosti Bharat Biotech nebo
  
 •  dvě dávky kombinující libovolné vakcíny z výše uvedeného seznamu nebo
  
 1. potvrzení o prodělání COVID-19 (pozitivní test / potvrzení od lékaře), pokud zároveň osoba obdržela v osmi měsících od nástupu symptomů alespoň jednu dávku některé z vakcín uvedených v bodě 3 nebo

 2. Evropský COVID-19 certifikát v papírové nebo digitální podobě (EU DCP) obsahující funkční QR kód s negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu nebo certifikátem o očkování nebo o prodělání COVID-19 (podle podmínek z bodu 1, resp. 2, resp. 3) nebo

 3. certifikát COVID-19 ze třetí země v papírové nebo digitální podobě obsahující funkční QR kód se stejnými daty, jaké obsahuje EU DCP (podle podmínek z bodu 1, resp. 2, resp. 3) nebo

 4. potvrzení o vakcinaci více druhy vakcín uvedených v bodě 3, podle podmínek uvedených zde.

Osoby, které se nebudou schopny prokázat na hranicích některým z výše uvedených potvrzení, bude vpuštěna do země pouze pod podmínkou absolvování 10-denní karantény a předložení důkazu o tom, že má po dobu trvání karantény zajištěno ve Slovinsku ubytování.

Vstup bez následné karantény a bez nutnosti prokazovat se některým z výše uvedených potvrzení platí POUZE pro následující výjimky:

 1. Osoby bez bydliště ve Slovinsku tranzitující přes Slovinsko, pokud opustí zemi do 12 hodin od vstupu.

 2. Pracovníci vyslaní zaměstnavatelem k výkonu činnosti v oblasti mezinárodní dopravy, disponující příslušným osvědčením, pokud opustí zemi do 12 hodin od vstupu.

 3. Osoby, které dosud nedovršily 12 let, vstupující do země v doprovodu blízkého člena rodiny, kterému byl umožněn vstup do země bez karantény. Platí rovněž pro organizované skupiny v doprovodu učitele, vychovatele apod., kterému byl umožněn vstup do země bez karantény.

 4. Vlastníci nebo nájemníci pozemků na obou stranách slovinských hranic a jejich rodinní příslušníci vstupující / opouštějící Slovinsko za účelem provádění zemědělských a lesnických prací, pokud se vrátí / opustí zemi do 10 hodin od vstupu / opuštění země.

 5. Přeshraniční pracovní migrant s pracovním poměrem v členském státu EU nebo schengenského prostoru, který bydlí ve vzdálenosti do 10km od slovinské hranice a vrací se do 5 dnů od překročení hranice.

 6. Osoba, která doprovází nezletilou osobu, jež dosud nedovršila 15 let věku a cestuje do Slovinska za účelem vzdělávání, pokud doprovod opustí Slovinsko do 2 hodin od vstupu.

 7. Osoba, která má doklad o plánované lékařské prohlídce nebo lékařském zákroku ve Slovinsku, v jiném členském státě Evropské unie nebo schengenském prostoru a vrátí se přes hranice ihned po lékařské prohlídce či zákroku nebo jakmile to bude možné s ohledem na její zdravotní stav.

Osoba, která uplatňuje některou z výše uvedených výjimek, musí policii předložit důkaz o existenci těchto výjimek, jinak mu bude nařízena karanténa.

Vzhledem ke stále měnící se situaci doporučujeme sledovat také oficiální stránky slovinské vlády.

Upozorňujeme:

Upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude jí povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka…), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy a další zákony a nařízení.

DĚTI

Bezinfekčnosti nemusí dokládat osoby, které doposud nedovršily 12 let a které vstupují do země v doprovodu blízkého člena rodiny, kterému byl umožněn vstup do země bez karantény. Platí rovněž pro organizované skupiny v doprovodu učitele, vychovatele apod., kterému byl umožněn vstup do země bez karantény.

Osoba, která uplatňuje některou tuto výjimku, musí policii předložit důkaz o existenci této výjimky, jinak mu bude nařízena karanténa.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Osoby cestující do Slovinska leteckou nebo námořní dopravou budou po vstupu do země požádány o vyplnění příjezdového formuláře za účelem trasování nákazy COVID-19. Více informací naleznete ZDE. Formulář je možné vyplnit ZDE. Osob, které Slovinskem pouze tranzitují, se vyplnění příjezdového formuláře netýká.

V ostatních případech není potřeba vyplňovat příjezdový formulář.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

I. Doložení bezinfekčnosti při vstupu do veřejných zařízení a využívání služeb

Podmínkou vstupu na řadu veřejných míst a využívání služeb je doložení dokladu o bezinfekčnosti (potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 nebo negativní test PCR ne starší než 48 hodin nebo antigenní test ne starší více než 24 hodin). Od 8.11. se nově požaduje předložení také platného dokladu totožnosti.

Tato podmínka platí zejména v následujících oblastech:

prodej zboží a nabídka služeb: návštěva obchodů, s výjimkou obchodů s potravinami nebo specializovaných obchodů s farmaceutickými, kosmetickými a toaletními výrobky, pokud se nenachází v nákupních centrech, návštěva obchodních center, banky, čerpací stanice, pošty,
zdravotní služby (vč. návštěvy lékaře s výjimkou nouzových případů a při doprovodu dětí mladších 15-ti let),
činnosti v oblasti vzdělávání, včetně vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání dospělých,
sociální péče,
kulturní činnosti,
náboženské činnosti, vč. náboženských obřadů a výchovy,
činnost obchodu v oblasti prodeje vozidel,
v oblasti odborného vzdělávání a školení,
v oblasti sportu, sportovních soutěží a sportovně-rekreačních aktivit uvnitř.

Platí následující výjimky:

osoby v mezinárodní dopravě tranzitující přes Slovinsko mohou bez doložení dokladu o bezinfekčnosti doplňovat palivo na čerpacích stanicích, pokud opustí Slovinsko do 12 hodin po překročení hranice
děti do 12 let,
osoby, které vedou nebo vyzvedávají dítě v mateřské škole, 1., 2. a 3. třídy základní školy, hudební školy až do 2. stupně včetně, základní školy s přizpůsobeným programem nebo ústavy pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých se speciálními potřebami,
osoby, které doprovází dítě mladší 15 let nebo dospělého, který se o sebe nemůže postarat, k poskytovateli zdravotní péče,
žáci a studenti ve veřejné osobní dopravě.

Podrobnosti o aktuálně platných opatřeních ve Slovinsku naleznete ZDE.

II. Zákaz shromažďování

Od 8. 11. 2021 se zakazují veřejné akce, veřejná shromáždění, oslavy, svatební obřady apod. Zákaz shromažďování neplatí pro členy nejbližší rodiny a členy společné domácnosti. Povoleny zůstávají veřejné kulturní akce v uzavřených prostorech za podmínky doložení bezinfekčnosti a dodržování platných protiepidemiologických opatření. Obdobné podmínky platí pro rekreační sportovní aktivity.

III. Povinné nošení roušek

Povinné nošení ochranných chirurgických roušek (nikoliv látkových, které nejsou dostatečné) nebo respirátorů (FFP2) v uzavřených veřejných prostorách. Výjimku mají:

Děti do 6 let včetně;
Osoby se zvláštními potřebami majícími potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti či nevhodnosti nošení roušky.

IV. Restaurace, diskotéky a noční kluby

Restaurace mohou být otevřeny pouze v čase od 5:00 do 22:00 hod. Pro vstup do restaurace včetně zahrádek a teras platí povinnost prokázat se potvrzením o bezinfekčnosti při vstupu a platným dokladem o bezinfekčnosti. Platí zákaz provozu diskoték a nočních klubů.

V. Poskytování ubytovacích služeb

Ubytování je ve Slovinsku možné pouze pro osoby, které při registraci v daném zařízení v předloží některé z těchto potvrzení

​- Upozorňujeme, že očkované osoby, které mají zájem o využívání těchto služeb, musí předložit potvrzení o očkování odpovídající specifickým slovinským podmínkám.

 •   Děti a nezletilé osoby do 18 let v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka, popř. v organizované skupině se mohou ubytovat, navštěvovat interiéry restaurací, popř. využívat další služby bez povinnosti předkládat negativní výsledek testu, potvrzení o prodělání COVID-19 nebo potvrzení o očkování.
  
 •  Uznáván je rovněž evropský certifikát v papírové a digitální podobě, je-li opatřen platným QR kódem
  

Tato povinnost se vztahuje na všechny zájemce o ubytování, vč. kempů, bez ohledu na kraj, ze kterého přichází.

 •   Podrobnosti o aktuálních opatřeních v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 naleznete na webových stránkách slovinské vlády www.gov.si a na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ).
  
 •   Ve Slovinsku je možné provést RT-PCR nebo antigenní test v některém z těchto zařízení
  
 •   Předložení samotestu na COVID-19 není akceptováno.
  
 •   Uznáván je rovněž evropský certifikát v papírové a digitální podobě, je-li opatřen platným QR kódem
  

Osoby do 18 let, které se ubytovávají v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka, popř. v rámci organizované skupiny tak mohou učinit bez povinnosti předkládat potvrzení o negativním výsledku RT-PCR nebo antigenního testu nebo o prodělání COVID-19 v posledních 6 měsících nebo potvrzení o očkování.

Upozorňujeme:

Při změně ubytování během pobytu ve Slovinsku je při registraci opět nezbytné předložit jedno z výše uvedených potvrzení.

VI. Lyžařská sezóna 2021/2022

Viz Zahájení lyžařské sezóny 2021/2022 ve Slovinsku.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě nákazy na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu kontaktujte nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).

Viz také část UŽITEČNÉ KONTAKTY – Testování ve Slovinsku.

TRANZIT

Tranzit je povolen pro individuální, nákladní i hromadnou dopravu bez předkládání výše uvedených potvrzení, pokud netrvá déle než 12 hodin.

Cestující, který uplatňuje tuto výjimku, musí policii předložit důkaz o tranzitu přes Slovinsko, jinak mu bude nařízena karanténa. Cizinci bez bydliště ve Slovinsku se vstup do Slovinska povolí a uloží karanténa pouze v případě, že jednoznačně prokáže, že má kde karanténu vykonat. V opačném případě se mu vstup do Slovinska neumožní.
Osobě bude umožněn vstup do sousední země a osoba tak bude moci opustit území Slovinska.
Osoba v tranzitu se nebude na území Slovinska zbytečně zdržovat a neopustí trasu tranzitu. Povolené jsou nezbytné zastávky např. za účelem doplnění paliva. Není dovoleno ve Slovinsku v rámci tranzitu přenocovat.
Osoba v tranzitu musí mít při sobě platný cestovní doklad (příp. také vízum nebo dovolení k pobytu).
Osoba v tranzitu, která není rezidentem EU, musí předložit listinu prokazující, že cílem cesty je tranzit do další země.

Pro podrobnosti o tranzitu přes Rakousko kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Vídni.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku: Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI. Aktuální informace o epidemii a souvisejících opatřeních naleznete také na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ) nebo na speciální telefonické bezplatné lince 080 1404 (pro telefony ze zahraničí volejte +386 1 478 7550), která je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod.www.promet.si nebo na telefonním čísle +386 1 518 8 518. Při vstupu do Slovinska doporučujeme naladit stanici Rádio SI, která pravidelně vysílá dopravní zpravodajství i v anglickém jazyce.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

Chorvatsko - Velvyslanectví ČR v Záhřebu
Rakousko - Velvyslanectví ČR ve Vídni
Maďarsko - Velvyslanectví ČR v Budapešti
Itálie - Velvyslanectví ČR v Římě

Testování ve Slovinsku

Testování na přítomnost SARC-CoV-2 metodou RT-PCR nebo antigenními testy provádí ve Slovinsku vybrané nemocnice a polikliniky (tzv. zdravstveni dom), zejména ty nacházející se ve větších slovinských městech. Před samotným testováním je zpravidla potřeba se předem objednat (on-line nebo telefonicky) a zjistit si aktuální nabídku testování. Cena RT-PCR testů se pohybuje kolem cca 100 EUR, cena antigenních testů mezi 20 - 25 EUR. Níže uvádíme odkazy na některá zařízení, kde lze testování podstoupit.

 1. Gorický region

  Zdravstveni dom Nova Gorica

 2. Hornokraňský region

  Osnovno Zdravstvo Gorenjske, Kranj Zdravstveni dom Jesenice Zdravstveni dom Bled

 3. Jihovýchodní slovinský region

  Zdravstveni dom Novo Mesto

 4. Korutanský region

  Zdravstveni dom Slovenj Gradec

 5. Pobřežně-krasový region

  Zdravstveni dom Izola

 6. Podrávský region

  Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor Zdravstveni dom Ptuj

 7. Pomurský region

  Zdravstveni dom Murska Sobota

 8. Posávský region

  Zdravstveni dom Krško

 9. Přímořsko-vnitrokraňský region

  Zdravstveni dom Postojna

 10. Savinjský region

  Zdravstveni dom Šentjur

 11. Středoslovinský region

  Zdravstveni dom Ljubljana UKC Ljubljana

 12. Zasávský region

  Zdravstveni dom Trbovlje

Antigenní testy je poté možné zpravidla absolvovat bez objednání za poplatek u obchodních center a na dalších frekventovaných místech ve větších slovinských městech.

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Podrobnosti v článku Přehled podmínek návratu do České republiky.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články