Výhody registrace u Essens Travel
 1. Jsme solidní prodejci letenek, působíme na trhu od roku 2016.
 2. Nabízíme více než 600 milionů letových kombinací.
 3. Hledáme nové možnosti poznání prostřednictvím cestování.
 Tvořte svoje itineráře
 Prodávejte vlastní zájezdy
 Sdílejte nabídky s přáteli
 1.5 milionů hotelů do 10s
 500 milionů letů do 10s
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Putování po jezerech VI.
Evropa · Itálie
13. února 2016 2 min čtení
Číst více..
Barcelona – domov nekonečné stavby
Evropa · Španělsko
12. prosince 2021 4 min čtení
Číst více..
Pohoupat?
Houpačka na konci světa
Jižní Amerika · Ekvádor
11. července 2019 3 min čtení
Číst více..

Slovensko, podmínky cestování

🇸🇰 Stupeň 1: zákaz vstupu turistům, platí také následující stupně 2 až 5.

Cestování na Slovensko: Platí nouzový stav a noční zákaz vycházení.

Na Slovensku platí od 25.11.2021 NOUZOVÝ STAV a až na výjimky zákaz vycházení v době od 20:00 hodin do 5:00 hod. Podrobněji níže v části OPATŘENÍ NA SLOVENSKU.

Pro cestu dálkovou hromadnou dopravou je od 17.12.2021 potřeba potvrzení o očkování nebo negativním testu nebo prodělání onemocnění COVID-19.

Podmínky vstupu na území Slovenska se nemění, tzn. pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a doklad o očkování. Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí režimem rodičů; děti od věku 12 let + 2 měsíce postupují jako osoby dospělé.

Úplná výjimka z povinnosti registrace a očkování platí i nadále pro tranzit a řidiče nákladní dopravy.
Přeshraničním pracovníkům stačí ke vstupu na Slovensko kromě registrace negativní PCR test ne starší 7 dnů (pro přístup na pracoviště na Slovensku je nicméně platnost testů v některých okresech omezena přísněji - viz pravidla COVID Automatu). Pro cesty na pohřeb stačí kromě registrace negativní PCR test ne starší 72 hodin.

Kontroly na hraničních přechodech provádí slovenská policie v namátkovém režimu.

VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A TRANZIT PŘES SLOVENSKO

Podmínky vstupu na Slovensko upravuje Vyhláška ÚVZ SR č. 268 platná od 1.12.2021 (celé znění zde), doplněná Vyhláškou č. ÚVZ SR č. 309 ze dne 22.12.2021 (celé znění zde).

Pro všechny osoby od věku 12 let + 2 měsíce s výjimkou tranzitu a řidičů nákladní dopravy platí povinnost se registrovat v systému https://korona.gov.sk/ehranica/. (Pozn.: Plně očkovaným osobám stačí se registrovat jednou za 6 měsíců. Přeshraničním pracovníkům stačí se registrovat jednou za měsíc.)

Platí povinnost nastoupit izolaci v domácím prostředí, která končí při bezpříznakovém průběhu 10. dnem nebo negativním výsledkem PCR testu podstoupeného nejdříve 5. den izolace.

Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, resp. dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují (rodiče, prarodiče, vedoucí dětských skupin apod.). Tzn. pokud dítě mladší věku 12 let + 2 měsíce cestuje s dospělou osobou, která nenastupuje karanténu např. díky očkování, nemusí nastoupit karanténu ani toto dítě. Děti od věku 12 + 2 měsíce postupují jako nezávislé dospělé osoby.

Výjimky z povinné izolace:

osoby s ukončeným očkováním (nutno prokázat COVID průkazem EU nebo jiným národním certifikátem třetí země, který musí kromě identifikace osoby a data očkovaní obsahovat i název y výrobce vakcíny):	v případě dvoudávkové vakcíny: osoba 14 dni – 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny


	v případě jednodávkové vakcíny: osoba 21 dní – 12 měsíců po aplikaci vakcíny


	v případě očkování v intervalu 180 dnů po prodělání onemocnění: osoba 14 dní – 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny    Pozn.: Prodělání onemocnění COVID-19 NEZAKLÁDÁ výjimku z povinné izolace; tzn. i osoby, které prodělaly COVID-19, se musí buďto očkovat, nebo po příjezdu na Slovensko nastoupit karanténu.


členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy


osoby a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany; občané EU a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do jiných zemí EU; TRANZITOVAT LZE POUZE PO URČENÝCH TRASÁCH! (viz příloha 2 citované vyhlášky); tranzit nesmí překročit dobu 8 hodin, zastavovat lze pouze za účelem čerpání pohonných hmot; do kategorie tranzitu spadá i cesta na / z letiště Bratislava


osoby přijíždějící za účelem neodkladné diagnostiky či léčby na dobu nepřekračující 12 hodin (v případě delší návštěvy za tímto účelem je třeba mít souhlas Ministerstva zdravotnictví SR [http://cestujem.standardnepostupy.s](http://cestujem.standardnepostupy.sk/));


osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem;


pendleři, tzn. osoby s pobytem v ČR, které mají uzavřen pracovněprávní vztah nebo místo výkonu práce na území Slovenska a mohou jej prokázat potvrzením dle přílohy 3 citované vyhlášky – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů;


osoby s pobytem v ČR, které prezenčně studují na Slovensku, nebo s pobytem na Slovensku, které prezenčně studují v ČR (nutno doložit potvrzením školy) – s negativním výsledkem ATG nebo PCR testu ne starším 7 dnů;


osoby s pobytem v ČR, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře) – s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů;

osoby s pobytem v ČR, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 7 dnů;

osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla a vrcholoví sportovci - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

osoby přijíždějící za účelem účasti na pohřbu blízké osoby - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

zaměstnanci provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu a odborníci přijíždějící za účelem odstranění krizových situací v průmyslu (se souhlasem Ministerstva hospodářství SR nebo Ministerstva dopravy SR - [http://www.mhsr.sk/koronavirus/ziad](http://www.mhsr.sk/koronavirus/ziadost-na-udelenie-vynimky-z-karanteny-na-vstup-na-uzemie-sr)) - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;

osoby přijíždějící na základě žádosti soudu nebo orgánů činných v trestním řízení (se souhlasem Ministerstva vnitra SR) - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin;


osoby přijíždějící za účelem získání pracovního povolení pro zaměstnání řidiče hromadné a nákladní dopravy - s negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin.

DOPRAVA

V hromadné dopravě je nutné použít respirátor minimálně FFP2. Využití dálkové hromadné dopravy je od 17.12.2021 možné pouze v režimu OTP (očkovaní / s negativním testem / po prodělání nemoci).

5.7.2021 zavedlo Slovensko třístupňový systém pro kontroly na hraničních přechodech; aktuálně je nastaven 1. zelený stupeň:

V 1. zeleném stupni jsou kontroly jen namátkové a všechny hraniční přechody otevřené.

Ve 2. oranžovém stupni probíhají intenzivní kontroly digitálních COVID průkazů a dalších dokladů na hraničních přechodech a v některých vlakových spojích. Některá menší a méně důležitá místa pro překračování hranic mohou být v tomto stupni dle platné vyhlášky sice teoreticky uzavřena, v praxi ale zůstávají otevřena všechna místa pro překračování hranic.

Ve 3. černém stupni by byly kontroly plošné a některé hraniční přechody uzavřené.

Ve 2.i 3. stupni má výjimku z kontrol nákladní doprava.

Seznam otevřených a uzavřených hraničních přechodů v jednotlivých stupních lze nalézt zde hraniční přechody (DOCX, 39 KB).

OPATŘENÍ NA SLOVENSKU

Na Slovensku platí nouzový stav (do 25.2.2022) a noční zákaz vycházení, tj. v době od 20:00 do 5:00 hod. (do 9.1.2022). Platí zákaz shromažďování v počtu větším než 6 osob.

UPOZORŃUJEME, ŽE PRAVIDLA SE MOHOU PRŮBĚŽNĚ MĚNIT V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE!!!

Výjimky z nočního zákazu vycházení (platné od od 17.12.2021):

cesta do zaměstnání, pokud jej nelze vykonávat z domova (nutné potvrzení zaměstnavatele)
cesta na nákup nezbytných životních potřeb
cesta k lékaři
cesta za účelem péče o osobu blízkou
venčení zvířat do 500 m od místa bydliště, návštěva veterináře
cesta do zahraničí a návrat ze zahraničí
bohoslužby - pro osoby očkované nebo po prodělání onemocnění

Provoz obchodů a služeb

indikované přírodní léčebné koupele a procedury
veřejné stravování - pouze odběr s sebou nebo prostřednictvím donáškové služby
prodejny potravin, drogerie, lékárny, tisku, krmiva pro zvířata
výdejní místa zboží zakoupeného na dálku
prodejny náhradních dílů automobilů, služby STK
provozovny telekomunikačních operátorů
pošty, banky, pojišťovny
prádelny a čistírny
čerpací stanice
pohřební služby
servis elektroniky
taxislužby
advokáti, notáři
prodej domácích a zahrádkářských potřeby
obchodní domy
nekryté a částečně kryté tržnice s prodejen potravin a rostlin
dlouhodobé ubytování nebo ubytování v souvislosti s výkonem práce (pro osoby očkované, po prodělání onemocnění nebo s negativním testem)
turistické krátkodobé ubytování (pro osoby očkované a po prodělání onemocnění, které se mohou zároveň prokázat negativním testem - PCR 72 hodin, ATG 48 hodin po odběru)
wellness, fitness, kadeřnictví (pro osoby očkované a po prodělání onemocnění)
lanové dráhy a vleky (pro osoby očkované a po prodělání onemocnění)
restaurace (výdej z okénka pro všechny; konzumace na místě pouze pro osoby očkované nebo po prodělání onemocnění)

Podrobnější popis opatření zákazu vycházení a výjimek z něj lze nalézt přímo v Usnesení vlády SR č. 772 (platné od 17.12.2021) nebo na portálu korona.gov.sk.

Podrobnější popis provozu služeb lze nalézt ve Vyhlášce ÚVZ SR č. 290 ze dne 9.12.2021, doplněné Vyhláškou ÚVZ SR č. 312 ze dne 23.12.2021, nebo na portálu korona.gov.sk.

V případě pozitivního výsledku testu na Slovensku je pozitivně testovaná osoba povinna nastoupit izolaci, která může probíhat v domácím prostředí, nebo v hotelovém zařízení (pobyt platí pozitivně testovaná osoba sama). Pozitivně testovaná osoba bude oslovena pracovníkem příslušného regionálního úřadu veřejného zdravotnictví, který ověří kontakty pozitivně testované osoby a též podmínky izolace. tento úřad též může poskytnout seznam karanténních zařízení, pokud není možná izolace v domácím prostředí. Izolace končí 14. dnem po odebrání vzorku, pokud se v posledních 3 dnech izolace neobjevily klinické příznaky onemocnění COVID-19. Pokud se v průběhu posledních 3 dnů izolace klinické příznaky objeví, posoudí způsobilost k ukončení izolace lékař. Podrobnější informace zde Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny? - Koronavírus a Slovensko (gov.sk).

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE A DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Koronavirus a Slovensko

Ministerstvo vnitra Slovenské republiky

Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky

►VSTUP CICZINCŮ NA ÚZEMÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY

► Informace o možnostech testování na území Slovenské republiky (odběrová místa)

► důležité kontakty

-Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky

 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky

NÁVRAT DO ČR

Dle Seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR spadá Slovensko od 1.11.2021 do tmavě červené kategorie (země s velmi vysokým rizikem nákazy). Podmínky návratu do ČR lze nalézt zde.

Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články