Výhody registrace u Essens Travel
  1. Umíme se o vás během cesty postarat.
  2. Nabízíme více než 600 milionů letových kombinací.
  3. Dostaneme vás bezpečně zpátky domů.
 500 milionů letů do 10s
 Tvořte svoje itineráře
 Mluvíme vaším jazykem
 Prodávejte vlastní zájezdy
 1.5 milionů hotelů do 10s
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Dobrodružný Nový Zéland
Nový Zéland je hodně exotickým státem pro všechny dobrodružné cestovatele a turisty. Krásná příroda, vysoké hory a neprocházené pralesy, od začátků lákají svojí délkou a tajemností. Turistické možnosti, které nám může toto místo nabídnout jsou zaručeně plné dobrodružství. Je to hospodářsky velmi vyspělý stát, za své jméno děkuje nizozemským mořeplavcům, kteří jej pojmenovali. Severní a Jížní ostrov tvoří území nového Zélandu. Největší město, které je uloženo také na severním ostrově, je Auckland.
14. května 2016 2 min čtení
Číst více..
Chutě Madridu
Madridské mercados
Evropa · Španělsko
28. června 2019 1 min čtení
Číst více..
Seychely – ráj na zemi
Afrika · Seychely
11. listopadu 2021 3 min čtení
Číst více..

Řecko, podmínky cestování

🇬🇷 Stupeň 1: zákaz vstupu turistům, platí také následující stupně 2 až 5.

Covid-19 – aktuální podmínky cestování do Řecka a návratu do ČR

! P O Z O R ! Vstupní podmínky jsou po dobu vánočních a novoročních svátků zpřísněny v Řecku i v České republice.

V období od 19. prosince 2021 do 10. ledna 2022 musí všichni cestující starší 5 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci, způsob vstupu do země a na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění covid-19) při vstupu do Řecka předložit potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle 72 hodin před překročením hranice nebo o negativním antigenním testu provedeném nejdéle 24 hodin před překročením hranice. Podrobnosti v kapitole VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 12. 2021 vydané na základě § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., jímž se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, řadí Řecko mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená země).

Skutečnost, že Česká republika zařadí Řecko do kategorie zemí s nízkým, středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, nemění nic na podmínkách pro příjezd do Řecka (viz kapitola VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA) a týká se to pouze podmínek pro návrat do ČR (viz kapitola PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR).

Během pobytu je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat hygienická a protiepidemická opatření. Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo v zemích, odkud cestovatelé přijíždějí. Doporučujeme, aby cestovatelé průběžně sledovali aktualizovaná cestovní doporučení řecké vlády na oficiální platformě https://travel.gov.gr/, na portálu Athénského mezinárodního letiště https://www.aia.gr/traveler/travell nebo tyto webové stránky velvyslanectví a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnami epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku.

MZV současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Upozorňujeme také, že protiepidemická opatření jsou v Řecku nejenom vymáhána, ale jejich porušování je také pokutováno vysokými sankcemi.

VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA

Za níže uvedených podmínek je povolen vstup do Řecka občanům a rezidentům členských zemí EU/Schengenu včetně České republiky a vybraných třetích zemí: Albánie, Andorra, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbajdžán, Bahrajn, Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Brunej, Černá Hora, Čína (včetně Tchaj-wanu), Chile, Indie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Kosovo, Kuvajt, Libanon, Mexiko, Moldavsko, Monako, Nový Zéland, Omán, Ruské federace, San Marino, Saudské Arábie, Severní Makedonie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Uruguay, USA, Vatikán a Velké Británie.

V období od 19. prosince 2021 do 10. ledna 2022 jsou zpřísněny podmínky k povolení vstupu do Řecka. Všichni cestující starší 5 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci, způsob vstupu do země a na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění covid-19) musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost potvrzením o negativním PCR testu provedeném výtěrem z nosohltanu nebo hltanu nejdéle 72 hodin před překročením hranice nebo o negativním antigenním testu provedeném nejdéle 24 hodin před překročením hranice v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení negativní diagnózy musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a musí být předloženo v originále v tištěné nebo elektronické formě (doporučujeme, aby potvrzení obsahovalo rovněž číslo cestovního dokladu). Musí být vystaveno v anglickém, francouzském, německém, italském, řeckém, ruském nebo španělském jazyce.

Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají pouze PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), příslušná vládní vyhláška neuznává testy provedení ze slin nebo kloktáním.

Cestující bez potvrzení o podání příjezdového formuláře PLF a bezinfekčnosti nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka.

Turisté mohou vstupovat do Řecka po celých 24 hodin letecky nebo přes tyto pozemní hraniční přechody: BG - Promachonas, Ormenios, Nymfaia, Exochi, MK - Evzoni, Niki, Doirani, AL - Krystallopigi, Kakavia a Mavromati, jakož i přechody s TR Kastanies a Kipi, ty však pouze pro max. 1.500 cestujících týdně (kromě řidičů nákladní dopravy). Od 8 do 20 hod. je otevřen rovněž přechod s AL Mertziani.

Pro mezinárodní osobní a nákladní dopravu jsou otevřeny přístavy Pireus, Patras, Igoumenitsa a Korfu/Kerkyra.

Všichni cestující mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země. Testovaní cestující musí vyčkat na místě až do oznámení výsledku kontrolního rychlého antigenního testu. V případě pozitivního výsledku musí setrvat v karanténě. Cestující testovaní na pozemní hranici nebudou v případě pozitivity vpuštěni do země.

Podmínky pro vstup námořních jachet a rekreačních plavidel viz kapitola PODROBNÉ INFORMACE.

OČKOVANÉ OSOBY

Za očkované osoby se v Řecku považují ty, které se prokáží oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19, nejlépe Digitálním COVID certifikátem EU (EU Digital COVID Certificate), pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny (upozorňujeme, že do té doby nebude certifikát uznán). Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení uvedené v pase, typ použité vakcíny, počet dávek a datum jejich provedení.

Všechny uvedené dokumenty mohou být vystaveny v řeckém a rovněž v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.

Pro osoby starší 60 let (čili od prvního dne po 60. narozeninách) je v Řecku od 13. 12. 2021 omezena platnost osvědčení o ukončené vakcinaci bez posilující dávky na 7 měsíců.

Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

POZOR! V období od 19. prosince 2021 do 10. ledna 2022 na základě dočasných mimořádných opatření se musí i očkované osoby starší 5 let při vstupu do Řecka prokázat negativním PCR (platným 72 hodin) nebo antigenním (platným 24 hodin) testem.

Při pobytu v Řecku není osobám s dokončeným očkováním omezen přístup ke službám a vnitrostátní dopravě, musí však dodržovat další hygienická opatření – viz kapitola PODMÍNKY V MÍSTĚ. Doklad o ukončeném očkování (doporučujeme Digitální COVID certifikát EU/EU Digital COVID Certificate) je při vstupu do provozoven obchodů a služeb elektronicky kontrolován (QR kód) a všichni zákazníci/návštěvníci jsou povinni doklad o bezinfekčnosti spolu s dokladem totožnosti předložit bez vyzvání.

TESTOVANÉ OSOBY

Za bezinfekční jsou při pobytu v Řecku považovány ty osoby, které se mohou prokázat potvrzení o negativním PCR testu provedeném v akreditované laboratoři výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) nejdéle 72 hodin nebo o negativním antigenním testu provedeném v akreditované laboratoři nejdéle 48 hodin před jeho předložením. Potvrzení negativní diagnózy musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a musí být předloženo v originále v tištěné nebo elektronické formě, nejvhodnější je Digitální COVID certifikát EU (EU Digital COVID Certificate).

Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), příslušná vládní vyhláška však neuznává testy provedení ze slin nebo kloktáním.

Všechny uvedené dokumenty mohou být vystaveny v řeckém a rovněž v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.

Všichni zákazníci/návštěvníci jsou povinni bez vyzvání předložit doklad o bezinfekčnosti spolu s dokladem totožnosti.

POZOR! Pro vstup do země platí kratší lhůty platnosti antigenních testů (24 hodin).

Při pobytu v Řecku musí testované osoby prokázat bezinfekčnost při každém vstupu do veřejných institucí, hotelů, bank, maloobchodních prodejen, kadeřnictví a dalších provozoven služeb a také do podniků veřejného stravování provozovaných v otevřených prostorách (jako terasy a zahrádky), stejně jako při cestování vnitrostátní veřejnou dopravou (včetně letadel a plavidel) potvrzením o negativním výsledku testu PCR ne starším 72 hodin, nebo rychlého antigenního testu ne starším 48 hodin, případně Digitálním COVID certifikátem EU.

Doklad negativním výsledku testu je při vstupu do provozoven obchodů a služeb kontrolován a všichni zákazníci/návštěvníci jsou povinni jej spolu s dokladem totožnosti předložit bez vyzvání.

Vstup do divadel, muzeí, podniků veřejného stravování, barů, klubů, a dalších kulturních, sportovních a zábavních zařízení provozovaných v uzavřených prostorách, jakož i na sportovní stadiony, není těmto osobám povolen.

Výše uvedené opatření se nevztahuje na prodejny potravin, supermarkety a lékárny, kam není vstup omezen.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Za bezinfekční osoby jsou v Řecku považovány ty, které se prokáží potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19 vystaveném 14 dnů (změna platná od 30. 12. 2021) po prvním pozitivním PCR/antigenního testu provedeném v akreditované laboratoři. (POZOR - Řecko vydává toto potvrzení pouze na základě pozitivního PCR testu!) Potvrzení (nejvhodnější je Digitální COVID certifikát EU (EU Digital COVID Certificate) musí být vystaveno orgánem veřejné správy dle místní legislativy, musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a je platné 90 dnů od data prvního (pozitivního) testu. Certifikáty vydané do 31. 10. 2021 na dobu 180 dnů zůstávají v platnosti do 31. 1. 2022.

Všechny uvedené dokumenty mohou být vystaveny v řeckém a rovněž v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.

Všichni zákazníci/návštěvníci jsou povinni bez vyzvání předložit doklad o bezinfekčnosti spolu s dokladem totožnosti.

Při pobytu v Řecku není osobám s platným potvrzením o prodělaném Covidu přístup ke službám a vnitrostátní dopravě omezen, musí však dodržovat další hygienická opatření – viz kapitola PODMÍNKY V MÍSTĚ. Doklad o prodělaném onemocnění (doporučujeme Digitální COVID certifikát EU/EU Digital COVID Certificate) je při vstupu do provozoven obchodů a služeb elektronicky kontrolován (QR kód) a všichni zákazníci/návštěvníci jsou povinni doklad o bezinfekčnosti spolu s dokladem totožnosti předložit bez vyzvání.

DĚTI

Bezinfekčnost při vstupu do Řecka nemusí prokazovat děti do 5 let.

Nezletilí ve věku od 4 do 17 let mohou pro vstup do divadel, muzeí, podniků veřejného stravování, barů, klubů a dalších kulturních, sportovních a zábavních zařízení provozovaných v uzavřených prostorách, stejně jako pro cesty prostředky vnitrostátní hromadné dopravy, místo potvrzení o očkování nebo o prodělaném Covidu předložit místopřísežné prohlášení rodiče/opatrovníka o negativním výsledku samotestování. Formulář prohlášení v řečtině a angličtině je ke stažení na platformě: https://self-testing.gov.gr/covid19

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Každý cestující bez ohledu na věk, výchozí destinaci, státní příslušnosti a způsob příjezdu musí nejpozději před vstupem do země vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form - PLF, který je k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/ Uvede všechny plánované pobyty, přesuny a kontakty v GR (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží zpravidla obratem individuální QR kód, kterým se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území GR. Spolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

Řecké úřady upozorňují, že QR kód je součástí cestovního dokladu a cestující bez něj nemá být vpuštěn na palubu lodi, letadla či autobusu (dle příslušné směrnice je přepravní společnost v případě nedodržení odpovědná za repatriaci cestujícího do výchozí destinace na vlastní náklady) ani na území GR. Porušení je pokutováno (500 EUR).

PODMÍNKY V MÍSTĚ

V platnosti jsou karanténní opatření zpřísněná pro neočkované osoby, která platí bez výjimky i pro návštěvníky země. Vstup do některých podniků služeb, kulturních či sportovních zařízení je povolen pouze očkovaným a těm, kteří v uplynulých šesti měsících prokazatelně prodělali onemocnění covid-19. Opatření se mohou lokálně lišit a mohou zahrnovat také omezení nočního vycházení. Doporučujeme proto informovat se i v místě pobytu.

Aktuální informace o epidemické situaci v jednotlivých řeckých okresech (prefekturách) a krajích naleznete v článku Mapa s informacemi o vývoji epidemiologické situace v Řecku.

Rouška:

Na celém území Řecka je povinná rouška zakrývající ústa i nos ve všech uzavřených prostorách (tedy i na pracovištích) a od 24. 1. 2021 také na otevřených prostranstvích. V uzavřených prostorách jako jsou prostředky hromadné dopravy a supermarkety je třeba použít respirátor třídy FFP2/KN95/N95, případně dvojitou chirurgickou roušku. Do hromadné dopravy je nástup bez respirátoru/dvojité roušky zakázán. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

Služby:

Pro provoz všech prodejen, provozoven služeb, hotelů, veřejného stravování, organizovaných pláží, muzeí, kulturních, sportovních a dalších zařízení platí přísné hygienické protokoly stanovující pravidla pro vstup neočkovaných, povinné odstupy a povolený počet zákazníků. Podniky veřejného stravování, bary a kluby jsou v provozu pouze do 24.00. Porušení je pokutováno.

Osobám, které se nemohou prokázat platným potvrzením o dokončeném očkování nebo prodělaném onemocnění, není umožněn vstup do divadel, muzeí, podniků veřejného stravování, barů, klubů a dalších kulturních, sportovních a zábavních zařízení provozovaných v uzavřených prostorách. Podrobněji pro jednotlivé kategorie osob viz OČKOVANÉ, TESTOVANÉ a OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM.

Při každém vstupu do veřejných institucí, hotelů, bank, maloobchodních prodejen, kadeřnictví a dalších provozoven služeb a také do podniků veřejného stravování provozovaných v otevřených prostorách (jako terasy a zahrádky) je nezbytné prokázat bezinfekčnost potvrzením o ukončené vakcinaci, o prodělaném onemocnění, o negativním výsledku testu PCR ne staršího 72 hodin nebo rychlého antigenního ne staršího 48 hodin, případně Digitálním COVID certifikátem EU.

Všichni zákazníci/návštěvníci jsou povinni předložit doklad o bezinfekčnosti bez vyzvání spolu s dokladem totožnosti.

Omezení vstupu se nevztahují na prodejny potravin, supermarkety a lékárny.

Vnitrostátní doprava:

V osobním automobilu a taxíku mohou cestovat kromě řidiče až 4 osoby, v 7-místném osobním automobilu nebo vozidle typu VAN až 5 osob a v 9-místném automobilu (mikrobusu) až 7 osob. Omezení se nevztahuje na rodiče cestující s nezletilými dětmi, jejichž počet není omezen. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

V osobním automobilu není rouška povinná jen v případě, že řidič jede sám nebo s nejbližšími členy jeho rodiny. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

Při cestování hromadnou dopravou je nutné použít respirátor třídy FFP2/KN95/N95, případně dvojitou chirurgickou roušku, jinak je nástup do dopravního prostředku zakázán.

Při cestování meziměstskou hromadnou vnitrostátní dopravou, a to leteckou, lodní, vlakovou i autobusovou, musí všichni cestující při nástupu prokázat bezinfekčnost potvrzením o ukončené vakcinaci, o prodělaném onemocnění, o negativním výsledku testu PCR ne staršího 72 hodin nebo rychlého antigenního ne staršího 48 hodin, případně Digitálním COVID certifikátem EU. Podrobněji pro jednotlivé kategorie osob v kapitolách OČKOVANÉ, TESTOVANÉ a OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud u občana či rezidenta ČR při vstupu nebo pobytu na území Řecka bude diagnostikována pozitivita na Covid-19, musí dbát instrukcí řeckých úřadů a podrobit se povinné karanténě.

Karanténa:

Od 29. 12. 2021 je délka karantény v případě laboratorně potvrzené nákazy koronavirem s/bez příznaků nebo kontaktu s pozitivním případem zkrácena na 5 dnů a je zakončena laboratorním testem. Osoba s příznaky onemocnění (očkovaná i neočkovaná) má nařízenou 5denní izolaci. Pokud příznaky přetrvávají nebo výsledek kontrolního testu není po 5 dnech negativní, karanténa se prodlužuje dle rozhodnutí lékaře, minimálně však o dalších 5 dnů do nového laboratorního přetestování. Po dobu izolace a následujících alespoň 5 dnů je přikázáno důsledné použití respirátoru (typu N95, KN95 nebo FFP2) nebo dvojité chirurgické roušky.

Po kontaktu s pozitivním případem nemusí karanténu podstoupit pouze osoby (1) s ukončenou posílenou vakcinací, (2) očkované dvěma dávkami v průběhu uplynulých 6 měsíců a (3) očkované jednou dávkou vakcíny Johnson & Johnson v průběhu uplynulých 2 měsíců. I na ně se však vztahuje povinné přetestování 5. den po kontaktu s onemocněním a použití respirátoru nebo dvojité chirurgické roušky po dobu alespoň 10 dnů.

U turistů je karanténa možná v karanténních hotelech. O umístění do konkrétního hotelu rozhodne Ministerstvo pro klimatickou krizi a civilní ochranu (Ministry for Climate Crisis & Civil Protection) Řecka. Kontakt: e-mail: generalsecretary@civilprotection.gr , tel. +30 213 151 0100

Svévolné porušení karantény je pokutováno částkou až 5.000 EUR a může být trestně stíháno jako ohrožení veřejného zdraví.

Léčba:

V případě vážného průběhu onemocnění může být nutná hospitalizace v nemocnici. Budou evidovány kontaktní údaje příbuzných pacienta pro případ, že pacient nebude schopen komunikovat nebo zemře, a bude třeba jeho předběžný souhlas s případným chirurgickým zákrokem.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků v případě úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky. Upozorňujeme na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje. Běžným cizím komunikačním jazykem v Řecku je angličtina.

Návrat do ČR bude cestovateli umožněn až po skončení karantény nebo po vyléčení.

Postup po potvrzení pozitivity nebo onemocnění Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku:

Pokud cestovatelé onemocní nebo jsou pozitivně testováni na Covid-19 v průběhu svého pobytu v Řecku, požádají před návratem na základě potvrzení o pozitivitě na Covid-19 a státem nařízené karanténě vydaného řeckým Ministerstvem pro klimatickou krizi a civilní ochranu (Ministry for Climate Crisis & Civil Protection) prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Athénách Ministerstvo zahraničních věcí ČR o potvrzení podle č. III. 8. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Potvrzení o pozitivitě na Covid-19 a státem nařízené karanténě je třeba zaslat e-mailem alespoň 3 dny před jejím předpokládaným ukončením konzulárnímu úseku Velvyslanectví ČR v Athénách spolu s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu (pasu anebo občanského průkazu), datum odletu z Řecka, číslo letu a název letecké společnosti, místo odletu (město), místo přistání (město a stát), a také kontakt - číslo telefonu a e-mail. Potvrzení vyžadované při nástupu do letadla zašle velvyslanectví e-mailem.

Kontakt na Ministerstvo pro klimatickou krizi a civilní ochranu (Ministry for Climate Crisis & Civil Protection) Řecka:

v případě žádosti o potvrzení o nařízení karantény -> [certifications@civilprotection.gr](certifications@civilprotection.gr)
v případě dalších dotazů -> [generalsecretary@civilprotection.gr](generalsecretary@civilprotection.gr) , tel. +30 213 151 0932,–33

Kontakty na řeckou Organizaci veřejného zdraví/EODY: tel. +30 210 52 12 821, +30 210 52 12 048. Zde lze telefonicky konzultovat otázky zdravotního stavu, délku karantény apod.

TRANZIT

Pro tranzit osobní dopravy platí stejná pravidla jako pro vstup do Řecka.

Řidiči mezinárodní nákladní dopravy tranzitující přes Řecko nemusí být vybaveni požadovanými vstupními doklady, musí se však na hranici podrobit preventivnímu rychlému antigennímu testu.

Řidiči nákladní dopravy, kteří cestují z Itálie trajektem do přístavů Patras, Igoumenitsa či Kerkyra, se musí prokázat místopřísežným prohlášením o negativním výsledku samotestování, a to jak před nástupem na loď tak po vylodění v řeckém přístavu, kde se musí podrobit preventivnímu rychlému antigennímu testu. Lodní společnosti jsou povinny potvrzení zkontrolovat a neumožnit bez něj nástup na loď. Vzor formuláře prohlášení v řečtině a angličtině je ke stažení na platformě: https://self-testing.gov.gr/covid19

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Podmínky vstupu do země - Protocol for Arrivals in and Departures from Greece - travel.gov.gr
Řecká organizace veřejného zdraví - National Public Health Organization of Greece (EODY): +30 210 52 12 821, +30 210 52 12 048, https://eody.gov.gr/ (v řečtině),
Ministerstvo pro klimatickou krizi a civilní ochranu (Ministry for Climate Crisis & Civil Protection) Řecka v případě žádosti o potvrzení o nařízení karantény-> [certifications@civilprotection.gr](certifications@civilprotection.gr)
Ministerstvo pro klimatickou krizi a civilní ochranu Řecka v případě dalších dotazů -> [generalsecretary@civilprotection.gr](generalsecretary@civilprotection.gr) , tel. +30 213 151 0932,–33
Ministerstvo pro klimatickou krizi a civilní ochranu Řecka pro umístění v karanténních hotelech: e-mail: [generalsecretary@civilprotection.gr](generalsecretary@civilprotection.gr), tel. +30 213 151 0100
Informační linka Ministerstva turismu Řecka k cestovním podmínkám: +30 215 560 5151 (v angličtině)
Koronavirová linka 1135 (v řečtině)
Kontakty na hlavní přístavy: Pireus - tel: +30 210 4172675, Patras - tel: +30 26136 15400,  Igoumenitsa - tel: +30 26650 99400, Kerkyra/Korfu - tel: +30 26610 45551, 26610 39824
Tísňová linka 112
Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)
Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Athénách: +30 210 67 299 14 a/nebo -12 (07.30 – 16.00 hod. VEČ v pracovní dny)

Linka velvyslanectví pro pomoc v nouzi (úmrtí, hospitalizace, nehody, zadržení nebo uvalení vazby, oběti trestných činů, ztráta nebo odcizení cestovních dokladů nebo finančních prostředků): +30 6944 733769 (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace)

PODROBNÉ INFORMACE

Zvláštní úpravy týkající se soukromých rekreačních plavidel:

Na řecké území je povoleno připlutí soukromých rekreačních lodí s přepravní kapacitou maximálně čtyřicet devět (49) cestujících, nezávisle na vlajce, pod kterou se plaví, pokud připlouvají ze států, pro které neplatí zvláštní restriktivní opatření.

Pro lodě plavící se ze států EU a Schengenského prostoru je vstup povolen za stejných podmínek, jaké platí pro ostatní cestující (viz kap. VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA).

V případě soukromých rekreačních lodí připlouvajících z Turecka platí tytéž povinnosti, připlutí je však povoleno pouze do přístavů Kavala, Mytilini, Chios, Samos, Kos a Rhodos.

Minimálně šest hodin před připlutím lodi do prvního řeckého přístavu je kapitán lodi povinen jakýmkoliv vhodným způsobem oznámit příslušnému přístavnímu orgánu údaje týkající se bezinfekčnosti cestujících na lodi. (viz kap. VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA). Připlutí lodi do přístavu a vylodění cestujících je povoleno jen v případě, že splňují výše uvedené podmínky.

Osobám, které tyto povinnosti jakkoli poruší, může být uložena správní pokuta až do výše 5.000 EUR.

Majitel, provozovatel a kapitán lodi jsou povinni zajistit dodržování minimální vzdálenosti jeden a půl metru mezi cestujícími na těchto lodích.

Cestující, kapitán lodi, členové posádky, majitel nebo provozovatel lodi, jakož i jakákoliv další odpovědná osoba jsou při nástupu na palubu, po dobu trvání cesty, při vyloďování, jakož i po dobu pobytu v přístavech, zálivech nebo na pobřeží povinni dodržovat nařízení stanovená v předpisech pro prevenci a boj s pandemií COVID-19 na soukromých rekreačních lodích, které jsou uvedené na webových stránkách Ministerstva námořnictví a ostrovní politiky (https://www.ynanp.gr/el/). Za každé porušení těchto nařízení mohou být uloženy správní pokuty cestujícím a členům posádky ve výši 500 EUR, majiteli, provozovateli a kapitánovi lodi ve výši 1.000 EUR.

Testování v průběhu pobytu, v případě zdravotních obtíží nebo při návratu z Řecka do ČR je možné na letištích v Athénách a v Soluni.

Bližší informace: -> Athens Medical Group IATRIKO -> Informace Athénského mezinárodního letiště o cestování v podmínkách pandemie covid-19

PCR i antigenní testy provádí v Řecku celá řada autorizovaných laboratoří a lékáren. Pro návrat do ČR je však třeba se ujistit, že vydané písemné potvrzení v listinné nebo elektronické podobě bude v angličtině a bude obsahovat náležitosti vyžadované Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, totiž jméno a příjmení a datum narození adresáta. Upozorňujeme, že zejména u antigenních toto nebývá vždy pravidlem.

V ostatních řeckých lokalitách doporučujeme požádat o informace o možnostech testování v akreditovaných laboratořích svoji CK, hotel nebo obecní úřad.

Před cestou do Řecka automobilem doporučujeme ověřit si podmínky v zemích, přes které budete tranzitovat, v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Aktuální informace o podmínkách návratu do ČR naleznete na webových stránkách Ministertsva zahraničních věcí ČR v článku Pravidla návratu do ČR

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články