Výhody registrace u Essens Travel
  1. Hledáme nové možnosti poznání prostřednictvím cestování.
  2. Hledáme ty nejlepší kombinace letů.
  3. Dostaneme vás bezpečně zpátky domů.
 Mluvíme vaším jazykem
 Tvořte svoje itineráře
 500 milionů letů do 10s
 Sdílejte nabídky s přáteli
 Prodávejte vlastní zájezdy
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Norsko, podmínky cestování

🇳🇴 Stupeň 1: zákaz vstupu turistům, platí také následující stupně 2 až 5.

Podmínky vstupu na území Norska v důsledku epidemie COVID-19

Norská vláda s platností od 5. července 2021 umožnila vstup do Norska některým kategoriím cestovatelů. Vstup do země je umožněn bez dalších podmínek osobám plně očkovaným a osobám, které nemoc prodělaly. Tyto skutečnosti je však třeba prokázat EU Covid pasem. Vstup ostatních občanů EU do Norska je spojen se splněním dalších podmínek.

VSTUP NA ÚZEMÍ NORSKA A TRANZIT

V rámci zamezení nadměrného šíření nemoci Covid-19 a importu nemoci do země Norská vláda vychází nadále z principu uzavřených hranic a tedy omezeného vstupu cestovatelů do země. Existuje pouze omezený a přesně stanovený okruh osob, které do Norska mohou vstoupit. Tyto osoby jsou povinny splňovat v různé míře také další podmínky pro vstup do Norska (podle země ze které cestují):

- zaregistrovat se před vstupem do země
- prokázat se na hranici negativním antigenním či PCR testem na SARS-CoV-2 ne starším než 24 h před příjezdem do Norska (v případě cesty letadlem nesmí být test starší než 24h před plánovaným časem odletu z původní destinace)
- na hranici (letišti) absolvovat antigenní test na SARS-CoV-2 (v případě pozitivního výsledku musí osoba na hranici podstoupit rovněž PCR-test)
- nastoupit 10ti denní karanténu

Pro občany ČR platí od 5. 7. 2021 pravidla uvedená níže:

Vstup do Norska bez dalších podmínek je umožněn POUZE osobám plně očkovaným a osobám, které nemoc prodělaly, které mohou tuto skutečnost prokázat EU Covid pasem. Osoby prokazující se EU Covid pasem nemusí splnit žádnou další podmínku pro vstup do země. Nevztahuje se na ně povinnost registrace, předkládání negativního testu, testování ani karantény. S takovými osobami mohou cestovat bez dalšího i jejich nezletilé děti. Pokud však budou tyto dospělé osoby cestovat ze země s vyšším než nízkým výskytem viru (oranžové a červené země) nebo takovou zemí budou projíždět, je za děti do 16 let třeba vyplnit registrační formulář a děti starší 12 let podstoupí při příjezdu na norské hranice test.

Vstup do Norska při splnění dalších podmínek je umožněn občanům zemí EU/EEA, kteří cestují do Norska ze země s nízkým výskytem infekce (zelená země), kde pobývali nejméně posledních 10 dnů. Nesmí tedy cestovat ze země, která má na norském cestovatelském semaforu barvu oranžovou nebo červenou. Přes takovou zemi nesmí ani projíždět, leda by splnili následující 3 podmínky:

- nepoužili prostředek místní hromadné dopravy (!Pozor!, takovým prostředkem je i trajekt vyjíždějící z této země a letadlo, do kterého v této zemi cestující nastoupili či přestoupili)
- nepřenocovali v zemi
- neměli úzký kontakt s nikým než svými spolucestujícími

Tyto osoby musí vyplnit 1/registrační formulář a 2/absolvovat na hranicích antigenní test, jehož pozitivita může mít za následek karanténu v karanténním zařízení na hranicích (letišti). Pozitivní antigenní test je následně ověřován testem PCR, po obdržení negativního výsledku může takový cestovatel karanténu opustit. Testování na hranicích se vztahuje na nezletilé od 12 let. Registrační formulář za děti do 16 let vyplňují rodiče. Vzhledem k tomu, že se barevné označení zemí na norském cestovatelském semaforu mění každé pondělí, doporučujeme tyto změny sledovat. V současné době je možné cestovat trajektem pouze z Polska, nebo letecky z ČR, Polska, Maďarska a Rumunska.

Kromě výše uvedených výjimek mohou vstoupit do Norska za splnění dalších podmínek POUZE osoby naplňující vymezený okruh důvodů rodinného, pracovního a humanitárního charakteru.

Zastupitelský úřad uvádí informace získané z autorizovaných veřejných zdrojů (viz “odkazy na místní instituce” níže) a nemůže v žádném případě garantovat postup a rozhodovací proces norských policejních úředníků na hraničních přechodech.

DOPRAVA

V zemi funguje vnitrostátní letecká, vlaková i silniční přeprava osob, byť v omezeném režimu. Cestování mezi regiony v rámci Norska není omezeno. Před přesuny do jednotlivých částí Norska je místními úřady důrazně doporučováno seznámit se s případnými lokálními restrikcemi a pravidly na webových stránkách příslušných krajů či obcí. Cestovat nesmí nemocní či lidé v karanténě. V případě objevení se příznaku nemoci je třeba se ihned vrátit do místa trvalého bydliště. I během cestování platí pravidlo 1m odstupů. Používání ochrany nosu a úst při pobytu v uzavřených prostorách je na celostátní úrovni doporučeno s výhradou možnosti lokálního zpřísnění pravidel.

Mezi Prahou a Oslo od poloviny srpna 2021 začala fungovat přímá letecká linka společnosti Norwegian.

OPATŘENÍ

Aktuálně v zemi platná opatření na národní úrovni lze nalézt v letáku norského Ministerstva zdravotnictví a pečovatelských služeb v anglickém jazyce.

Lidé přijíždějící do země se symptomy nachlazení či chřipky musí jít do izolace a vydržet v ní minimálně do 7. dne po odeznění všech příznaků. Jednotlivci v karanténě, ale bez symptomů, mohou opustit místo karantény v případě, že se snaží dostat mimo Norsko do své domovské země. Přeprava z místa karantény do místa odjezdu/odletu musí být realizována v souladu místními zdravotními opatření.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Více informací lze nalézt na webových stránkách norské vlády, Norského institutu pro národní zdraví a Ředitelství pro migraci.

NÁVRAT Z NORSKA DO ČR

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Aktuální podmínky pro vstup na území ČR lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Na území Norska se lze nechat otestovat např. v následujících zdravotních zařízeních Kry (PCR), Dr Dropin (PCR), Medpoint (PCR, antigen), Legevakt Vest (PCR, antigen), Volvat (PCR, antigen), Oslo Helse (PCR, antigen).

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články

Tagy