Výhody registrace u Essens Travel
  1. Nabízíme více než 600 milionů letových kombinací.
  2. Jsme solidní prodejci letenek, působíme na trhu od roku 2016.
  3. Umíme se o vás během cesty postarat.
 1.5 milionů hotelů do 10s
 500 milionů letů do 10s
 Mluvíme vaším jazykem
 Sdílejte nabídky s přáteli
 Pohodlné hledání
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Malta, podmínky cestování

🇲🇹 Stupeň 3: lze cestovat, očkovaní se prokazují EU certifikátem, jsou vyžadovány testy nebo PLF jak po vstupu do zahraničí, tak po návratu, zahrnuje stupeň 4.

Informace k cestování - Česká republika a Malta

Malta na stránkách ministerstva zdravotnictví upozorňuje, že cestovní opatření podléhají změnám v krátkém časovém předstihu a mohou se lišit vůči jednotlivým zemím. Proto doporučujeme konzultovat odkazy v kapitole 1.

Od 14. července 2021 mohou na Maltu cestovat pouze osoby s očkovacím certifikátem prokazujícím ukončení očkování a uplynutí nejméně 14 dní od poslední dávky. Od 1. října lze na Maltu přijet i po prodělaném covidu (do 6 měsíců od nákazy), ale zároveň se prokázat očkováním první dávkou vakcíny schválené EMA po uplynutí 14 dnů.

Osoby, které nemohou podstoupit očkování ze zdravotních důvodů (zahrnuto i těhotenství) - vždy ale nutno doložit potvrzením, někdy též e-mailem, musí mít test PCR provedený do 72hodin před vstupem na Maltu - podrobnosti zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx. Požádat o výjimku lze na adrese: covid19.health@gov.mt.

Děti a mládež: do 5 let mohou cestovat s očkovanými rodiči bez omezení, tj. bez testů, od 5-11 let musí mít PCR test do 72h, od 12 let a více musí mít očkovací certifikát (pokud jej nemají, musí mít test PCR 72h a podstoupit karanténu).

  1. VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

POZOR: Od středy 14. července 2021 mohou na Maltu cestovat pouze osoby s očkovacím certifikátem s ukončením očkovacího cyklu před alespoň 14 dny (u dvoudávkového schématu počítáno až od druhé dávky!).

Všichni cestující si musí před cestou vyplnit Eu PLF formulář link zde: https://app.euplf.eu/#/ .

Očkování musí být provedeno vakcínou uznanou EMA a musí být kompletně ukončen očkovací cyklus, od nějž musí uplynout lhůta 14 dní. Uznávané vakcíny jsou: Comirnaty [Pfizer], Jannsen [Johnson & Johnson], Spikevax [Moderna], Vaxzevria [AstraZeneca]).

Děti a mládež: do 5 let mohou cestovat s očkovanými rodiči bez omezení, tj. bez testů, od 5-11 let musí mít PCR test, od 12 let a více musí mít očkovací certifikát (pokud jej nemají, musí mít test PCR 72h a podstoupit 14 denní karanténu).

V případě pochybností doporučujeme vaše doklady ověřit s vašim dopravcem.

Země cestovního koridoru a země s rizikem a podmínky vstupu podrobně - doporučujeme prostudovat zvláště letíte-li přes jiné země:

https://deputyprimeminister.gov.mt/

Cestující by negativní výsledek testu nebo EU certifikát měli ukázat před vstupem do letadla, pokud se tímto neprokáží, bude jim odmítnuta služba.

Pokud cestující přijíždí ze zemí označených Maltou jako bezpečné, ale bude jim naměřena teplota, budou podrobeni testu.

Žádost o výjimky: Malta aktuálně zpřísnila podmínky pro udělení výjimky z karantény ze zdravotních důvodů (s výjimkou těhotenství). Nově by mělo být možné výjimku udělit pouze v případech, kdy osoba prodělala po první dávce očkování těžkou anafylaktickou reakci, vyžadující lékařský zásah. Přesto můžete zkusit o výjimku zažádat, činí se tak na e-mailovou adresu: “covid19.health@gov.mt.”. Do předmětu e-mailu uvést “EXEMPTION REQUEST a Vaše jméno a příjmení”. K e-mailu se připojuje potvrzení v anglickém jazyce od Vašeho lékaře. Toto potvrzení by mělo obsahovat alespoň Vaše jméno, příjmení, dále popisnou informaci, proč nemůžete být očkováni a případně nejbližší možný termín, kdy byste očkováni být mohli a samozřejmě razítko a podpis lékaře a označení lékařského zařízení. Pokud by Vaší žádosti maltská strana vyhověla, obdržíte od inspektora veřejného zdraví potvrzení o výjimce, jehož kopii musíte předložit spolu s dalšími náležitostmi při kontrole na letišti. Pokud byste výjimku nedostali nebo si o ni nezažádali, musíte podstoupit čtrnáctidenní karanténu v jednom z karaténních hotelů. Cena za pobyt je 100 euro za jednu noc, včetně snídaně.

Po obnovení cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Turista, u něhož bude zjištěna nákaza Covidem, bude vyzván k domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

  1. DOPRAVA

Doprava na Maltu již funguje na komerční bázi, tak jako přeprava mezi ostrovy.

  1. OPATŘENÍ PLATNÁ NA ÚZEMÍ MALTY

Od 2.8. 2021 mohou jezdit na Maltu studenti s očkovacím certifikátem, kteří měli objednaný jazykový kurz před 26.7.2021. Od 16.8. 2021 přijímají školy nové objednávky na kurzy, které začnou 23.8. 2021 nebo později. Výuka probíhá ve třídách dle standardních pravidel.

Podmínkou ke vstupu na Maltu ale zůstává očkovací certifikát, prokazující ukončení očkování a uplynutí nejméně 14 dní od poslední dávky.

Byla zrušena povinnost nosit roušku na plážích a u bazénů – vláda MT nošení roušky i u bazénů a na pláži nadále doporučuje, její nenošení v indikovaných místech nicméně není sankcionováno. Od 1. 7. nemusí plně naočkované osoby ve venkovních prostorech nosit ochranu úst a nosu, a to ani v přítomnosti další (jedné) plně očkované osoby. Děti do 12 let rovněž mohou v přítomnosti plně naočkovaných osob sundat roušku. Od 28. 6. mohou restaurace a bary na MT zůstat otevřené do 2 hod. ráno. Větší akce „na sezení“ jsou přístupné pouze plně naočkovaným (děti pod 12 let a těhotné ženy s platným negativním testem). Hromadné akce „na stání“, které na MT byly od března t. r. zakázané, bylo možné zorganizovat od 6. 9. t. r., rovněž pouze pro plně vakcinované osoby s rouškou po celou dobu eventu a v maximálním počtu 100 osob. Od konce září plánuje vláda zorganizovat několik „pilotních akcí“, tj. akcí za přítomnosti většího počtu lidí (cca 300) a s méně přísnými restrikcemi, nicméně opět pouze pro plně očkované a navíc s čerstvým PCR testem. Dle ministra kultury J. Herrery se jedná o „vědeckou studii“, která připraví půdu pro rozhodnutí maltských autorit např. ohledně vánočních akcí apod.

Nošení ochranných roušek zůstává povinné v uzavřených prostorách (obchody, veřejná doprava, úřady apod.). Nadále nejsou povolena veřejná shromáždění.

Podrobně k opatřením na Maltě v anglickém jazyce na protecting-yourself.aspx

Z povinnosti nosit roušku ve všech veřejných prostorách i na otevřených prostranstvích jsou vyňaty pouze děti mladší tří let, lidé trpící dýchacími obtížemi, sportující (jogging, jízda na kole), hovořící s lidmi, kteří závisí na odezírání z úst.

Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/ Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt​.​

  1. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Statistika vývoje viz. covid-19-infographics.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Gove

  1. NÁVRAT DO ČR

Podmínky jsou upraveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Jejich výklad je k dispozici na stránce Ministertsva zahraničí.

POZOR - od 9. července platí nové podmínky pro návrat a testování, viz zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme

Pro testování na Maltě:

Na antigenní test se lze objednat on-line buď kdekoliv na Maltě, test nesmí být starší 48 hod.:

https://rapidscreeningmalta.com/?gc

nebo rovněž on-line na  Maltském mez. letišti před odletem:

https://www.swabbingmalta.com/

Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články