Výhody registrace u Essens Travel
  1. Silný zákaznický servis.
  2. Umíme se o vás během cesty postarat.
  3. Hledáme ty nejlepší kombinace letů.
 Sdílejte nabídky s přáteli
 Pohodlné hledání
 Mluvíme vaším jazykem
 500 milionů letů do 10s
 1.5 milionů hotelů do 10s
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Letiště Kolín nad Rýnem - Bonn
Kolín nad Rýnem/Bonn
Evropa · Německo
10. října 2009 1 min čtení
Číst více..
Vánoční trhy
Vánoční trhy v zahraničí
Evropa · Polsko
27. listopadu 2015 2 min čtení
Číst více..
Miss Universe finále
Severní Amerika · Florida - USA
20. května 2021 2 min čtení
Číst více..

Lotyšsko, podmínky cestování

🇱🇹 Stupeň 1: zákaz vstupu turistům, platí také následující stupně 2 až 5.

COVID-19 - aktuální podmínky cestování do Lotyšska a návratu do ČR

V Lotyšsku platí již od 11. 10. 2021 nouzový stav, který byl z původních tří měsíců prodloužen až do 28. února 2022. V zemi platí řada omezení, zejm. pro osoby bez platného certifikátu o očkování nebo prodělání nemoci COVID-19.

Pozn.: Všechny informace týkající se podmínek cestování se náš úřad snaží ihned zveřejňovat cestou této webové stránky a jsou-li zde informace staré několik dní, vždy jsou platné (pouze po určitou dobu nedošlo ze strany lotyšských orgánů k žádné změně). Chtěli bychom vás tedy požádat, abyste si pozorně přečetli níže uvedené texty a náš úřad kontaktovali opravdu jen v nutných případech. Děkujeme za pochopení.

Vstup na území Lotyšska

Lotyšsko při stanovení podmínek vstupu na své území pro občany jednotlivých zemí vychází z vlastního „semaforu“, jež je založen výhradně na 14-denní incidenci výskytu nemoci covid-19 na 100 tisíc obyvatel. Rozlišovány jsou země „zelené“ (nízké riziko, s incidencí do 75 případů), „žluté“ (vysoké riziko, s incidencí nad 75 případů) a „červené“ (velmi vysoké riziko, zvláštní kritéria). Česká republika je v současnosti zařazena mezi „žluté“ země. Zásadní výjimky z těchto pravidel platí pro osoby, které mohou prokázat úplnou vakcinaci či prodělání choroby covid-19 ve stanoveném období.

Tabulka incidence a s ní spojené zařazení států je zveřejňováno vždy v pátek na stránkách lotyšského Centra prevence a kontroly nemocí odkaz „List of countries and recommendation for travellers“, kde v přehledu najdete i povinnosti cestovatelů, kteří chtějí vstoupit na území Lotyšska.

Upozorňujeme, že Lotyšsko je aktuálně zemí s jedním z nejvyšších nárůstů případů nemoci covid-19 na 100 tisíc obyvatel v EU. Z pohledu ČR patří Lotyšsko mezi několik zemí „s velmi vysokým rizikem nákazy“ a MZV ČR „doporučuje cestovat do těchto zemí jen ve zcela nezbytných případech“. Více viz web MZV ČR .

Očkované osoby

Osoby, které mohou prokázat (nejlépe EU DCC – evropským digitálním covid certifikátem) ukončené očkování (tj. od 15. dne po podání druhé, resp. poslední dávky) proti nemoci covid-19 (registrovanou vakcínou ve státech EU) nebo prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech - vyplňují pouze příjezdový elektronický dotazník www.covidpass.lv, ne dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic. Při současném zařazení ČR mezi „žluté“ země se na tyto občany nevztahuje žádná další povinnost (samoizolace, testování).

S ohledem na šíření varianty omikron však došlo k dílčím úpravám tohoto opatření:

Lotyšsko zavedlo s platností od 24.12.2021 povinnost pro cestovatele z UK, DK, NO, SE, BE, IE, DE a RF, aby bez ohledu na to, zda mají nebo nemají EU DCC, před nastoupením cesty veřejným dopravním prostředkem předložili negativní výsledek testu PCR (72h) nebo RAT (48h). Pokud někdo cestuje z těchto zemí soukromým dopravním prostředkem, musí mít buď negativní výsledek testu při vstupu do země, nebo absolvovat PCR test do 24h na území LV (do obdržení výsledku se samoizolovat).

LV dále zavedlo praxi namátkového testování cestujících na letech z EE, FI, FR, HU, IT, LT, MT, NL, PL, ES, Egypt, Keňa, USA, UAE - uvedené opatření platí až do 11.1. Testování je prováděno hned po příletu na mezinárodním letišti v Rize smluvní laboratoří a je zdarma.

Seznamy zemí jsou každý týden posuzovány a případně doplňovány podle aktuální situace, zejm. s ohledem na šíření varianty omikron. CZ zatím v žádné skupině nefiguruje.

Pro výše uvedené (povinné i namátkové testování) jsou výjimky: děti do 12 let, tranzitující osoby, posádky letadel a lodí.

Posilovací dávka očkování (booster) prozatím nehraje roli, resp. není zmíněna mezi výjimkami v žádném z uvedených opatření.

LV dále nabízí již od 3.12. všem osobám, které přicestují do LV z jakékoli destinace, možnost využít přímo na mezinárodním letišti v Rize bezplatného PCR testování.

Opatření na území Lotyšska:

Pro držitele EU DCC platí tzv. zelený režim - tj. držitelé certifikátů mohou využívat služby, včetně obchodů, za dodržení hygienických opatření mohou navštěvovat kulturní a sportovní akce apod. Více informací o zavedených opatřeních najdete zde.

Testované osoby

Osoby, které nebyly očkovány, případně neprodělaly onemocnění COVID-19 ve stanoveném období, resp. nemohou tuto skutečnost věrohodně doložit, jsou povinny vyplnit dotazník www.covidpass.lv a před vstupem na území Lotyšska musí podstoupit test ke zjištění covid-19 (PCR test ne starší než 72h, nebo antigenní test ne starší než 48h před nástupem do hromadného dopravního prostředku nebo vstupu na území LV soukromým dopravním prostředkem). Po příjezdu na území Lotyšska jsou tyto osoby povinny nastoupit 10-denní samoizloaci (minimalizace kontaktů s dalšími lidmi, pobyt na hotelu či v místě ubytování, nákupy jen nezbytných prostředků – potraviny, hygiena, léky, nošení ochrany nosu a úst). Tuto dobu lze zkrátit na 7 dní, pokud je v tento den proveden další PCR test s negativním výsledkem.

Upozorňujeme, že pro osoby, které nedisponují certifikátem o ukončení očkování, resp. prodělání nemoci, jsou zavedena přísná protiepidemická opatření. Více informací najdete na souhrnném webu zde.

Osoby po prodělání COVID-19

Viz výše v bodu „Očkované osoby“

Děti

Děti do 12 let jsou vyňaty z povinnosti podstupovat testy před příjezdem do země. Pokud cestují s očkovanými rodiči (resp. v doprovodu očkovaných osob), nemusí podstupovat desetidenní izolaci po příjezdu, nicméně nesmí po dobu 10 dní po příjezdu navštěvovat kolektivy (školy, zájmové kroužky, tábory apod.), stýkat se dalšími osobami, používat veřejnou dopravu atp.

Příjezdový formulář

Pro všechny osoby (bez ohledu na očkování, délku či účel pobytu, a to včetně tranzitu) platí povinnost ne dříve než 48 hodin před překročením lotyšských hranic vyplnit dotazník covidpass (příjezdový elektronický dotazník), který najdete na adrese www.covidpass.lv (o jeho vyplnění obdržíte potvrzení – QR kód, který je nutno předložit při hraniční kontrole).

Podmínky na místě

Pro držitele EU DCC platí tzv. zelený režim - tj. držitelé certifikátů mohou využívat služby, včetně obchodů, za dodržení hygienických opatření mohou navštěvovat kulturní a sportovní akce apod. Naopak pro ty, kteří EU DCC nedisponují, jsou zavedena přísná protiepidemická opatření.

Užitečné a přehledné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku, včetně VŠECH platných opatření, najdete zde.

Karanténní a hygienická opatření obecně upravuje Rozhodnutí vlády Lotyšské republiky č. 360 ze dne 9. 6. 2020 a jeho dodatky. Text Rozhodnutí je v anglickém jazyce zde.

Postup při nákaze covidem

Pokud je zjištěna nákaza COVID-19, je nutno okamžitě nastoupit do domácí samoizolace a o situaci informovat svého lékaře. Pro nerezidenty je možno využít i veřejná ubytovací zařízení za podmínky, že je personál o situaci klienta informován. Podrobné informace o pravidlech domácí izolace najdete zde.

Tranzit

Tranzit územím Lotyšska v rámci Schengenského/EU prostoru není omezen. I pro účel tranzitu (pozemní cestou nebo přes prostor letiště) platí povinnost před vstupem na území Lotyšska vyplnit elektronický formulář (Covidpass).

Pro osoby překračující hranici za účelem tranzitu platí stejná pravidla, jak jsou uvedena výše. Z povinnosti prokázat se bezinfekčností na covid-19 jsou vyňati řidiči mezinárodní nákladní dopravy - v případě, že délka jejich pobytu v zemi nepřekročí 72h (nutnost vyplnit Covidpass platí v každém případě). Negativní test na nemoc covid-19 se nevyžaduje ani v případě tranzitu v rámci tranzitního prostoru mezinárodního letiště v Rize.

Časový limit pro tranzit přes území Lotyšska je 12h. Pro dopravu zboží, mezinárodní dopravu vázanou na jízdní řády, tranzit v rámci letiště, pobyt posádek letadel / lodí jsou stanoveny delší časové intervaly (48-72h, případně bez omezení), které jsou definovány pro jejich “tranzitní” přítomnost na území.

Již v červnu 2021 došlo též ke zrušení uzávěry vnějších schengenských hranic Lotyška, tedy hranic s Ruskou federací a Běloruskem. I na těchto hranicích nyní platí pravidla daná „semaforem“, tedy vyplývající z výskytu nemoci covid-19 na 100tisíc obyvatel, resp. vakcinací či proděláním nemoci cestovatelem. RF i Bělorusko jsou v současné době hodnoceny jako země s vysokým rizikem nákazy nemocí covid-19.

Od 12. 7. 2021 navíc platí povinnost pro osoby, které překročí vnější pozemní hranici EU směrem do Lotyšska (tedy hranici směrem z RF nebo Běloruska), absolvovat COVID test přímo na hranicích. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které mohou předložit v EU akceptované potvrzení o ukončeném očkování (vakcínou schválenou EMA), případně o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech. Výjimka se dále vztahuje na děti do 12 let.

Užitečné informace o situaci ohledně covid-19 v Lotyšsku najdete zde

Odkazy a kontakty

Text Rozhodnutí vlády č. 360 ze dne 9. 6. 2020, které popisuje platná opatření – web Sbírka právních norem zde.

Užitečné informace o situaci ohledně COVID-19 v Lotyšsku – oficiální web vlády LR k problematice COVID-19 zde.

Informace Ministerstva zahraničí Lotyšska pro cestovatele – web MZV LR zde

Dalšími zdroji informací jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictví; Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí

Testy pro potřeby cestování zajišťují v Lotyšsku např. Centrální laboratoř nebo soukromá akreditovaná laboratoř E. Gulbja Laboratorija.

Kontakty na Zastupitelský úřad ČR v Rize najdete zde

Návrat do České republiky

Přehled podmínek návratu do České republiky najdete na stránce MZV ČR zde.

Zde naleznete příjezdový formulář do ČR.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články