Výhody registrace u Essens Travel
 1. Hledáme nové možnosti poznání prostřednictvím cestování.
 2. Garance nejlevnějšího nákupu.
 3. Silný zákaznický servis.
 Mluvíme vaším jazykem
 Tvořte svoje itineráře
 500 milionů letů do 10s
 Pohodlné hledání
 1.5 milionů hotelů do 10s
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Řím (ROM)

Itálie, podmínky cestování

🇮🇹 Stupeň 3: lze cestovat, očkovaní se prokazují EU certifikátem, jsou vyžadovány testy nebo PLF jak po vstupu do zahraničí, tak po návratu, zahrnuje stupeň 4.

COVID19 – aktuální podmínky cestování do Itálie a návratu do ČR

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit tři podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) + test antigenní 24h nebo PCR 48h + PLF formulář. VŠICHNI přijíždějící z ČS EU, tj. i očkovaní a uzdravení, se musí prokázat antigenním testem ne starším 24h nebo PCR 48h, ale nemusí do karantény. Neočkovaní musí mít test a podrobit se 5-denní karanténě a na jejím konci opětovnému testu. Přijíždějící ze zemí mimo EU musí mít test a 10-denní karanténu.

Pozor: Od 10.1.2022 dochází k výrazným omezením pro neočkované osoby, tj. které se neprokáží tzv. EU certifikátem z důvodu očkování/uzdravení (tzv. Super Green Pass). EU certifikát o očkování/uzdravení bude vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování dálkovými spoji i MHD, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity, tj. nebude již stačit negativní výsledek testu! Mezinárodní lety a transit tímto není dotčen, pokud nejste očkovaní/uzdravení, lze cestovat na negativní testy (24h antigen a 48 PCR), ale na letiště pro odlet musíte individuální dopravou. Pokut takto přilítáte, musíte poté do karantény a opakovat test - viz podmínky výše. Zároveň upozorňujeme na nezbytnost nosit roušky FFP2 v MHD atp.

DĚTI a nezletilí: VSTUP DO ITÁLIE: Pro vstup do Itálie od 16. 12. - 31.1.2022 musí mít test i děti od 6 let. Děti ve věku od 6 do 17 let (do dovršení 18. roku), pokud jsou v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, do pětidenní karantény rovněž nepůjdou.

SLUŽBY V ITÁLII: aktuálně, do 9.1., děti do 12let nemusí pro SLUŽBY předkládat certifikát, nad 12 let ano (očkování/uzdravení/test). POZOR: Od 10.1.2022 se děti od 12 let budou muset prokazovat EU certifikátem pouze z důvodu očkování/uzdravení. (tzn. pokud by se prokazovali pouze negativním testem, hotely je neubytují, nebudou moci využívat sjezdovek, restaurací atd.)

Aktuálně, od 6.12.2021-9.1. 2022 je nutno mít EU COVID-19 certifikát potvrzující výhradně očkování nebo vyléčení z prodělané nemoci COVID-19 pro společenské, kulturní aktivity, sportovní soutěže, např. vstupy do muzea, restaurací, bazénů, diskotéky, na stadiony. Na hotelech a v hotelových restauracích bude hostům umožněn vstup i na certifikát s negativním výsledkem testu. Tato povinnost platí i pro děti od 12 let věku (tj. od 12. narozenin již ano). Na děti do 12 let věku se nevztahuje. Tato opatření budou platit ve všech italských regionech. Doporučujeme proto, aby turisté navštěvovali Itálii s EU certifikátem pro očkování/uzdravení.

POZOR: je nutno mít EU certifikát (očkování/uzdravení/test) i pro cestu veřejnou dopravou. Probíhají kontroly a pokuta může být 400-1000 Eur. Od 10.1. 2022 cestování pouze pro očkované/uzdravené.

PLATNOST EU certifikátů: do 31.1.2022 - 9 měsíců od 1.2.22 zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců (z 9) po třetí dávce - aktuálně platnost 9 měsíců

Dále očekávejte:

 • namátkové testování na přechodech a při příletu/vstupech do země - pokud pozitivní výsledek, povinná karanténa 10 dní
 • povinnost nosit roušky venku, zatímco v MHD, muzeích, kinech atp. musí být roušky FFP2. Na těchto místech platí zákaz konzumace jídla.

Lyžařská sezóna (viz odkaz níže - link na GK Milán): Upozorňujeme, že od 10.1. 2022 bude potřeba mít tzv. Super Green Pass, tj. EU certifikát potvrzující očkování/uzdravení. Aktuálně pro lyžování v bílé a žluté zóně do 9.1.2022 platí stávající podmínky: lyžovat mohou všichni držitelé tzv. Green Pass – očkovaní nebo uzdravení nebo negativně testovaní. Červená zóna bude znamenat zastavení provozu lyžařských středisek pro všechny.

Pozor: množí se případy českých občanů pozitivně testovaných v Itálii, doporučujeme být připraveni na to, absolvovat karanténní pobyt v Itálii do obdržení negativního testu a možnosti se vrátit do ČR.

Upozorňujeme na regionální odlišnosti v opatřeních.

Ve žluté zóně jsou regiony Furlansko Julské Benátsko - Friuli Venezia Giulia, Alto Adige a provincie Bolzano a Kalábrie, od pondělí 20.12. se přidávají Ligurie, Marky, Benátsko a Trento. Od 3.1.2022 se ve žluté zóně ocitají regiony Lombardie, Piemont, Lazio a Sicílie.

Pro dodatečné otázky a po pečlivém přečtení pokynů můžete volat Hotline MZV pro cestování č. 222 264 222. ​

Před Vaší cestou doporučujeme si vyplnit informační dotazník MZV Itálie - viz kapitola 1 - www.esteri.it - pomůže Vám zkontrolovat požadavky na cestu a rovněž zde najdete požadavky pro cestování do Itálie např. transitem přes jiné země.

Pouze pokud nejste schopni prokázat se EU Certifikátem musíte se nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL a nahlásit adresu vaší karantény. Jak najít “své” ASL: do google vyhledávače zadejte “ASL” a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici).

V poslední kapitole naleznete odkaz na podmínky návratu do ČR . UPOZORNĚNÍ - doporučujeme se předem ujistit u dopravce (zejména letecké společnosti), že splňujete podmínky pro návrat.

Výjimky pro cesty z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány (viz níže a odkaz www.esteri.it).

VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE

Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit tři podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) + test antigenní 24h nebo PCR 48h + PLF formulář (odkaz na formulář níže).

VŠICHNI přijíždějící z ČS EU, tj. i očkovaní a uzdravení, se musí prokázat antigenním testem ne starším 24h nebo PCR 48h, ale nemusí do karantény. Neočkovaní musí mít test a podrobit se 5-denní karanténě a na jejím konci opětovnému testu. Přijíždějící ze zemí mimo EU musí mít test a 10-denní karanténu. Jsou prováděny namátkové testy na přechodech a při příletu/vstupech do země - pokud pozitivní výsledek, povinná karanténa 10 dní.

 1. Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF) – viz kapitola příjezdový formulář

 2. EU CERTIFIKÁT: Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s certifikátem covid-19 (jako rovnocenné jsou uznány i národní certifikáty států EU, Kanady, UK, Japonska, Izraele a USA). Certifikát může být vydán v digitální nebo papírové podobě. Musí být v italštině, angličtině, francouzštině nebo španělštině a osvědčovat jednu ze tří níže uvedených skutečností:

a) ukončení očkovacího cyklu před alespoň 14 dny ( pozor, v případě dvoudávkového schématu očkování počítáno až od druhé dávky!) Itálie uznává vakcíny schválené EMA (Comirnaty - Pfizer, Spikevax - Moderna, Vaxzevria - AstraZeneca, Janssen - Johnoson & Johnson), Covishield (Serum Institute of India) v licenci AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm) dle licence Astra Zeneca a Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz) vyrobená dle licence AstraZeneca.

b) negativní PCR nebo antigenní testy (provedené výtěrem z nosohltanu, ne ze slin atp.). Antigenní testy nesmí být starší 24hodin, PCR 48h. - kdo vstoupí na území Itálie pouze na základě negativního testu, musí do 5 denní karantény a opakovat test.

c) prodělání onemocnění covid-19 v posledních 6 měsících (v tomto případě má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu)

Přijíždějící ze zemí mimo EU musí mít test a 10-denní karanténu ukončenou testem.

POZOR: Pokud se cestující neprokáže některým z uvedených certifikátů, nebo nespadá pod výjimky, následuje povinná pětidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě platí povinnost nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení ASL. Jak najít “své” ASL: do google vyhledávače zadejte “ASL” a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici). Můžete se hlásit telefonicky, nebo se nahlásit prostřednictvím e-mailu. Doplňujeme, že některé regiony mají vlastní online formulář pro ASL k vyplnění zde: https://www.salute.gov.it/portale/n . V tomto případě už nemusíte volat nebo posílat e-mail. Zastupitelský úřad neprovádí za občany registraci na ASL.

Pro výčet výjimek viz kapitola TRANSIT níže. v jazyce anglickém viz zde: https://www.salute.gov.it/portale/n .

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jím. Rovněž doporučujeme sledovat odkazy uvedené na této stránce a svou cestu si řádně plánovat. Dopravci mají právo odmítnout cestujícího, pokud nesplňuje požadavky na cestu, v případě pochybností doporučujeme jej kontaktovat.

Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

OČKOVANÉ OSOBY

PLATNOST EU certifikátů: do 31.1.2022 - 9 měsíců od 1.2.22 zkrácení platnosti EU certifikátu Green Pass na 6 měsíců (z 9) po třetí dávce - aktuálně platnost 9 měsíců

Certifikát ČR o očkování, testu nebo prodělání onemocnění covid-19 si můžete stáhnout zde https://ocko.uzis.cz/.

TESTOVANÉ OSOBY

Od 10.1.2022 nebudou aktivity určené turistům (muzea, sjezdovky, hotely atp.) přístupny pouze na negativní test. Itálie vyžaduje EU certifikát z důvodu očkování/uzdravení.

Pro nalezení testovacích míst v Itálii zadejte do vyhledávačů: “strutture autorizzate test molecolari” (PCR) nebo “… test antigenici” (antigenní) a region či obec, kde byste chtěli test absolvovat. Aktuálně Itálie umožňuje testování PCR za cca 60 Eur s výsledkem do jednoho dne (soukromá autorizovaná zařízení) nebo testy antigenní na počkání (22-40Eur). Spolehlivě v některých městech funguje společnost “Datamedica”, na testy se dá i objednávat prostřednictvím aplikace UFIRST. Existuje rovněž vyhledávač testovacích míst, lze zde zadat typ testu, místo, kde se nacházíte a do jaké vzdálenosti hledáte a lze zadat, že výsledek potřebujete v jazycích Italsky/Anglicky - odkaz zde https://www.faiuntestevai.it .

Antigenní testy lze absolvovat i v některých lékárnách, do vyhledávače zadejte “test antigenico farmacie” a město či místo, kde se nacházíte. Pro region Lazio (Řím) je to zde: https://www.salutelazio.it/elenco-f .

ZÚ Řím upozorňuje, že pokud váš test bude pozitivní, musíte se podrobit karanténním opatřením na území Itálie na vlastní náklady (karanténa může trvat až 21 dní v případě opakovaně pozitivních výsledků testů).

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Uzdravené osoby mají EU certifikát, tzv. Super Green Pass, platný po dobu 6 měsíců.

DĚTI

VSTUP DO ITÁLIE: Pro vstup do Itálie od 16. 12. - 31.1.2022 musí mít test i děti od 6 let. Děti ve věku od 6 do 17 let (do dovršení 18. roku), pokud jsou v doprovodu očkovaného/uzdraveného rodiče, který nepodléhá karanténě, do pětidenní karantény rovněž nepůjdou.

SLUŽBY V ITÁLII: aktuálně, do 9.1., děti do 12let nemusí pro SLUŽBY předkládat certifikát, nad 12 let ano (očkování/uzdravení/test). POZOR: Od 10.1.2022 se děti od 12 let budou muset prokazovat EU certifikátem pouze z důvodu očkování/uzdravení. (tzn. pokud by se prokazovali pouze negativním testem, hotely je neubytují, nebudou moci využívat sjezdovek, restaurací atd.) – platí pro ně stejné podmínky jako pro dospělé. Nemají žádné výjimky.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/ . Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením (https://www.esteri.it/mae/en/minist ).

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Pozor: Od 10.1.2022 dochází k výrazným omezením pro neočkované osoby, tj. které se neprokáží tzv. EU certifikátem z důvodu očkování/uzdravení (tzv. Super Green Pass). EU certifikát o očkování/uzdravení bude vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování dálkovými spoji i MHD, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity, tj. nebude již stačit negativní výsledek testu! Zároveň upozorňujeme na nezbytnost nosit roušky FFP2 v MHD a uzavřených objektech. Roušky se nosí i venku (nemusí být FFP2).

Do 9.1. 2022 bude nutno mít EU COVID-19 certifikát potvrzující výhradně očkování nebo vyléčení z prodělané nemoci COVID-19 pro společenské, kulturní aktivity, sportovní soutěže, např. vstupy do muzea, restaurací, barů, bazénů, diskotéky, na stadiony. Na hotelech a v hotelových restauracích bude hostům umožněn vstup i na certifikát s negativním výsledkem testu. Tato povinnost platí i pro děti od 12 let věku (tj. od 12. narozenin již ano). Na děti do 12 let věku se nevztahuje. Tato opatření budou platit ve všech italských regionech. Platnost EU certifikátu je snížena na devět měsíců. Doporučujeme proto, aby turisté ve výše zmíněném období navštěvovali Itálii s výše uvedeným EU certifikátem (očkování/uzdravení).

Lyžařská sezóna Upozorňujeme, že od 10.1. 2022 bude potřeba mít tzv. Super Green Pass, tj. EU certifikát potvrzující očkování/uzdravení. Aktuálně pro lyžování v bílé a žluté zóně do 9.1.2022 platí stávající podmínky: lyžovat mohou všichni držitelé tzv. Green Pass – očkovaní nebo uzdravení nebo negativně testovaní. Červená zóna bude znamenat zastavení provozu lyžařských středisek pro všechny.

Prosíme čtěte zde: https://www.mzv.cz/milano/cz/konzul

https://www.mzv.cz/milano/cz/konzul

Od 15. října je nutný EU certifikát pro zaměstnance v Itálii, což se dotýká i dopravců: jedná se přístup do prostor společnosti (včetně prostor pro nakládku a vykládku, které italská vláda považuje za „prostory společnosti“, na rozdíl od vozidel, která jsou považována za „pracovní zařízení“).

V Itálii jsou uznávány dva druhy Green Passů - certifikátů: základní Green Pass (dále GP) - za očkování/uzdravení/negativní test a tzv Super Green Pass (dále SGP) za očkování/uzdravení, nikoliv za negativní test.

Itálie od 10.1. výrazně zpřísňuje podmínky pro neočkované osoby, tj. s GP nebudou moci využívat MHD a ani lyžařské vleky, nebudou moci do restaurací ani venku, nebudou moci být ubytováváni v hotelech.

Pravidla platná pro celou Itálii stručně (Green Pass – GP, Super Green Pass – SGP):

 • doprava - místní i dálková - do 9.1. GP , od 10.1. SGP

 • venkovní stravování - do 9.1. bez podmínek, od 10.1. jen SGP

 • roušky všude, FFP2 ve veřejné dopravě, na kulturních a sportovních akcích, venku běžně vystačuje i chirurgická rouška, doporučujeme mít u sebe obě

 • obchody i obchodní centra zůstávají otevřené, je zachována volnost pohybu mezi regiony (jen v případě oranžového regionu bude pro opuštění obce s více než 5000 obv. třeba prokázat se GP)

 • Karanténa z důvodu kontaktu s pozitivním je 10 dnů pro neočkované nebo očkované před více než 4 měsíci, zatímco očkovaní/uzdravení do karantény nemusí - musí jen nosit FFP2 10 dní a na konci absolvovat test.

Super Green Pass je sice v Itálii pro přístup ke službám uznáván již po první dávce v časovém rozmezí do druhé dávky, ale pro vstup na území Itálie ze zahraničí nestačí. S nedokončeným cyklem očkování je pro vstup do Itálie nutno se prokázat testem, absolvovat karanténu a opakovat test (popsáno výše). Pozor na tento rozdíl.

Doporučujeme, aby turisté navštěvovali Itálii s EU certifikátem (očkování/uzdravení), v opačném případě musí počítat s výraznými omezeními i pokutami.

Zákon viz zde:

https://www.gazzettaufficiale.it/el

Nařízení se mohou lišit (být přísnější) dle jednotlivých regionů či měst.

Povinné nošení FFP2 respirátorů do 31. března:

 • vnitřní i venkovní veřejně přístupná představení v divadlech, koncertních sálech, kinech, zábavních podnicích a místech s živou hudbou (a dalších podobných místech) + zákaz konzumace jídla a pití ve všech těchto prostorech;
 • sportovní akce a soutěže, které se konají uvnitř nebo venku + zákaz konzumace jídla a pití ve všech těchto prostorech;
 • ve všech prostředcích dálkové dopravy, letadlech, lodích, vlacích;
 • ve všech prostředcích veřejné dopravy, v autobusech, tramvajích a metru.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pozor: množí se případy českých občanů s pozitivním výsledkem testu v Itálii - v těchto případech je nutno se podrobit nařízením místní zdravotnické organizace ASL a zůstat v izolaci do doby negativního výsledku testu, max. však 22 dní. Některé regiony umožňují pobyt v tzv. Covid hotelech, jiné ne. Doporučujeme se pro tuto eventualitu připojistit.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

TRANZIT

Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. I v případě tranzitu vlastním dopravním prostředkem je však třeba vyplnit digitální elektronický formulář.

Pokud máte na italském letišti pouze přestup, nesmíte opustit transitní prostor. Musíte dodržet italská nařízení pro vstup, tj. splnit vstupní podmínky Itálie. Nepotřebujete PLF formulář, pokud neopustíte transitní prostor. Doporučujeme si jej přesto vyplnit a vyhnout se tak případnému zbytečnému vysvětlování personálu letiště.

Pro výčet výjimek z testů či aktuálních podmínek vstupu v jazyce anglickém viz zde: https://www.salute.gov.it/portale/n .

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 51. odst. 7 Dekretu premiéra):

vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) - do 120h

průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)

zdravotnický personál z pracovních důvodů

přeshraniční pracovníci

zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí

zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál

žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště

posádky dopravních a přepravních prostředků

cestující z tzv. Covid-testovaných letů (USA, Kanady, Japonska, SAE)

Taxi povoluje jen dvě osoby, pokud se nejedná o rodinné příslušníky. Nelze sedět vedle řidiče.

Dopravci, řidiči kamiónů: Od 15. října budou muset mít dopravní společnosti zavedený kontrolní systém ověřování certifikátu EU Digital COVID, aby zaměstnanci měli přístup do prostor společnosti (včetně prostor pro nakládku a vykládku, které italská vláda považuje za „prostory společnosti“, na rozdíl od vozidel, která jsou považována za „pracovní zařízení“).

POZOR: Je nutno se prokázat EU certifikátem v MHD a dálkových spojích - tj. trajekty, letadla, dálkové autobusy. Covid Pass je možno kontrolovat před nástupem do prostředku - týká se veřejné dopravy (vlaky, autobusy, trajekty). Pokuty se pohybují v rozmezí 400-1000 eur.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039/ 0636095739; 0636095745, 0636095741.

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života a pomoci v nouzi (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace): 0039 335 310450

Generální konzulát v Miláně – pro sever Itálie:

https://www.mzv.cz/milano/cz/index.

Telefon: +39 02 3650 9000 E-mail: consulate_milan@mzv.cz

Pohotovostní telefon pro případ nouze českých občanů mimo pracovní dobu: +39 375 637 8179.

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, dotazník k podmínkám cesty v jazyce anglickém:

https://infocovid.viaggiaresicuri.i

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/ho

PODROBNÉ INFORMACE

Pro podmínky Vaší konkrétní cesty, zejména přijíždíte-li přes jiné země nebo pro období častých změn, velice doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem či zda se na Vás vztahuje výjimka nebo povinnost karantény, . Naleznete zde rovněž formuláře k vyplnění.

Pro rozdělení zemí dle kategorií a podmínek vstupu viz zde: http://www.viaggiaresicuri.it .

Lyžařská sezóna: https://www.mzv.cz/milano/cz/konzul

https://www.mzv.cz/milano/cz/konzul

Nové podmínky pro lyžaře (pojištění): https://www.mzv.cz/milano/cz/konzul

Ve žluté zóně jsou regiony Furlansko Julské Benátsko - Friuli Venezia Giulia, Alto Adige a provincie Bolzano a Kalábrie, od pondělí 20.12. se přidávají Ligurie, Marky, Benátsko a Trento. Od 3.1.2022 se ve žluté zóně ocitají regiony Lombardie, Piemont, Lazio a Sicílie.

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informace

Populární kombinace letůSouvisející články