Výhody registrace u Essens Travel
 1. Jsme solidní prodejci letenek, působíme na trhu od roku 2016.
 2. Hledáme nové možnosti poznání prostřednictvím cestování.
 3. Nabízíme více než 600 milionů letových kombinací.
 Sdílejte nabídky s přáteli
 1.5 milionů hotelů do 10s
 500 milionů letů do 10s
 Pohodlné hledání
 Tvořte svoje itineráře
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Evropa (Evropa)

Golfový eden
Golfová jamka, která plave
Dnes už legendární 14. jamka na hřišti Coeur D’Alene Golf Resortu v americkém Idahu provokuje hráče, kteří hledají výzvy. Green 14. jamky 3. paru totiž pluje na vlastním ostrůvku. Vlastně zabírá téměř veškerou jeho plochu (1 394 m^2). Na něj se nejdřív musíte míčkem trefit a pak se na doklepnutí nechat převézt zdejším přívozem. Coeur D’Alene Golf Resort Malá výzva, zdá se vám? I pokud byste tu hráli často, nemůžete si být svým odpalem nikdy jistí.
12. května 2019 1 min čtení
Číst více..
Putování po jezerech VI.
Evropa · Itálie
13. února 2016 2 min čtení
Číst více..
Velká cena Itálie v Toskánsku
Evropa · Itálie
27. května 2021 1 min čtení
Číst více..
Máte rádi netradiční dovolenou? Bude se líbit i dětem!
Evropa · Nizozemsko
20. září 2021 2 min čtení
Číst více..

Chorvatsko, podmínky cestování

🇭🇷 Stupeň 1: zákaz vstupu turistům, platí také následující stupně 2 až 5.

Cestování a podmínky vstupu do Chorvatska - aktuálně

 1. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Štáb civilní ochrany Chorvatské republiky dne 30. 11. 2020 rozhodl o dočasném omezení při překračování státní hranice a vstupu na území. Dne 26. července 2021 vstoupilo v platnost ochranné opatření týkající se překročení státních hranic Chorvatska s platností, která byla prodloužena do 31. ledna 2022. V případě, že by tak okolnosti vyžadovaly, může být toto rozhodnutí změněno či upraveno i dříve.

Od 26. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platným EU digitálním COVID certifikátem (potvrzujícím očkování, testování nebo prodělanou nemoc COVID).

Výjimečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, budou moci vstoupit do Chorvatska pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících podmínek:

Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
Předložení potvrzení ne staršího než 365 dní o očkování proti COVID-19 druhou dávkou některé z vakcín, které se aplikují v členských státech EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) nebo vakcíny, kterou k rychlému užití schválila WHO (Covishield, Covaxin, Sinovac), nebo potvrzení ne staršího než 365 dní o očkování jednou dávkou v případě, že se jedná o očkovací látku, která se podává jen v jedné dávce (Jansen), přičemž od přijetí této jedné dávky uplynulo 14 dní
Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dávky očkovací látky Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya nebo Sinopharm rámci osmi měsíců od počátku nemoci s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo méně jak 365 dnů
Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu (antigenní test definován v bodě 2), který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 365 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19
Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země

Vyjímka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11,99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.

Tranzit přes území Chorvatska je povolen ale nesmí přesáhnout 12 hodin. Tranzitující občané mají vyjímku z výše uvedených podmínek, ale upozorňujeme, že je doba tranzitu přísně sledována a při jejím porušení hrozí vysoké finanční pokuty.

Je doporučené, aby všichni přicevstovavší předem vplnili epidemiologický formulář EnterCroatia, který je dostupný i v české jazykové mutaci.

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;

S ohledem na novou variantu koronaviru chorvatský Národní štáb civilní ochrany zavedl nové opatření, které zakazuje vstup do země cestujícím ze zemí, kde byla tato varianta detekována (Jižní Afrika, Zimbabwe, Botswana, Namibie, Lesotho, Eswatini a Mosambik), resp. pro chorvatské občany/občany EU a občany třetích zemí s povoleným pobytem v EU vracejících se z těchto zemí zavádí povinnou 14-denní karanténu. Po ukončení 14-denní karantény je povinné testování na virus SARS-CoV-2.

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategorii UZG COVID.

 1. DOPRAVA:

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem, jen je povolený počet cestujícíh ve vozidle snížen. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení roušky/ústenky/respirátoru.

 1. OPATŘENÍ:

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

V úterý 16. 11. vstoupilo v platnost rozhodnutí Národního štábu civilní ochrany, na jehož základě musí všichni zaměstnanci ve státním, resp. veřejném sektoru (včetně státních a veřejných podniků a institucí a podniků místní a regionální samosprávy) a všichni návštěvníci prostor těchto institucí prokazovat svou bezinfekčnost důkazem o očkování, prodělání nemoci či testováním nejméně dvakrát týdně.

V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, včetně prostředků hromadné dopravy; roušku tak musí nosit:

 • zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně;
 • zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů;
 • hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje;
 • zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází do těchto společností, zařízení a institucí (pozn. ZÚ: např. pošty či banky);
 • zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (pozn. ZÚ: např. kadeřnictví);
 • zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry; -návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorách;

Aktuálně jsou na celostátní úrovni platná následující omezení:

 • povinnost dodržovat vzájemnou fyzickou vzdálenost min. 2 metry v uzavřených prostárch a 1,5 metru venku; není-li to možné dodržet, je povinné nošení roušek;
 • zákaz konání všech venkovních veřejných akcí a shromáždění, na nichž by bylo přítomno více než 100 osob na jednom místě; toto neplatí, pokud byla akce předem schválena a všichni její účastníci mají digitální certifikáty EU;
 • zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění v uzavřených prostorách, na nichž by bylo přítomno více než 50 osob na jednom místě; toto neplatí, pokud byla akce předem schválena a všichni její účastníci mají digitální certifikáty EU, nosí roušky a udržují předepsané odstupy;
 • veřejné akce a shromáždění a slavnosti veškerého druhu smí trvat pouze do 24 hod.; výjimkou jsou kinoprojekce, které byly zahájeny do 23 hod. a svatební oslavy, jejichž účastníci mají digitální certifikáty EU;
 • na pohřbech se soustrast nesmí vyjadřovat blízkým kontaktem;
 • pekárny a prodejny pečiva smí být v provozu pouze do 24 hod.;
 • zákaz prodeje alkoholických nápojů v době od 24 do 6 hod.;
 • v pohostinských zařízeních a rodinných zemědělských hospodářstvích, která poskytují ubytování, smí být potraviny a nápoje servírovány pouze osobám, sedícím za stoly a pracovní doba smí být (jen) od 6 do 24 hod.;
 • soukromé oslavy a shromáždění (včetně svatebních oslav) v restauracích a jiných objektech je omezeno na 30 osob; za určitých podmínek však lze organizovat svatební oslavy i nad 30 osob;
 • pracovní doba casin, heren a sázkových kanceláří smí být pouze od 8 do 24 hod.;
 • posilovny a fitness centra lze provozovat za podmínky dodržování protiepidemických opatření; totéž platí pro konání dílen a provoz dětských hracích koutků a poskytování zábavních a rekreačních služeb v uzavřených prostorách (organizované oslavy narozenin, zábavné a rodinné parky apod.);
 • amatérská kulturně-umělecká vystoupení, programy a manifestace se mohou konat při dodržování doporučení Chorvatského závodu veřejného zdraví; konají-li se v uzavřených prostorách, musí mít účastníci digitální certifikáty EU;
 • veletrhy a jiné formy hospodářských a turistických akcí, při nichž se prodávají, vystavují či ukazují výrobky je v uzavřených prostorách povoleno konat pouze pokud všichni účastníci mají digitální certifikáty EU; účastníci těchto akcí (ať již venku či vevnitř) musí mít roušky;
 • konference a kongresy je možno konat pouze pokud mají všichni účastníci digitální certifikáty EU, nosí roušky a dodržují doporučení Chorvatského závodu veřejného zdraví, zejména pokud jde o dodržování odstupů;

Všechna výše uvedená opatření platí na celém území Chorvatska.

Většina žup a některé obce navíc uplatňují ještě některá dodatečná (přísnější opatření). Kompletní seznam všech opatření je k dispozici na webových stránkách štábu civilní ochrany.

Od soboty 5. 12.2020, kdy vstoupila v platnost expresně schválená novela příslušného zákona, je v Chorvatsku možné výrazněji pokutovat nedodržování epidemiologických opatření, přičemž sankce se vztahují jak na právnické, tak na fyzické osoby. Fyzické osoby (např. za nenošení roušky) mohou být pokutovány do výše 500 HRK (cca 1800 CZK), právnické osoby (např. za provoz zakázané činnosti) až do výše 40.000 HRK (cca 144.000 CZK).

Za nedodržování opatření mohou být postiženy právnické osoby/provozovatelé zařízení.

 1. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

  Internetové stránky štábu civilní ochrany Chorvatské republiky

  Aktuální informace o COVID - 19 na území Chorvatské republiky naleznete na stránkách Chorvatského ústavu veřejného zdraví

 2. NÁVRAT DO ČR

Chorvatsko je od pondělí, 01.11.2021 zařazeno mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená země).

Podrobné informace o návratu z tmavě červené země do ČR naleznete v článku Pravidla návratu do České republiky.

Seznam testovacích center v Chorvatsku, kde je v současné době možné provést RT-PCR test na COVID - 19.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informaceSouvisející články