Výhody registrace u Essens Travel
  1. Spolupracujeme s nejlepšími partnery v oblasti cestování.
  2. Nabízíme více než 600 milionů letových kombinací.
  3. Hledáme ty nejlepší kombinace letů.
 Sdílejte nabídky s přáteli
 Pohodlné hledání
 Tvořte svoje itineráře
 500 milionů letů do 10s
 Mluvíme vaším jazykem
Letenky
Odkud

Praha (PRG)   Vídeň (VIE)

Kam

Sarajevo (SJJ)

Země Amazonky
Brazílie - neomezené možnosti poznávání
Jižní Amerika · Brazílie
19. listopadu 2021 3 min čtení
Číst více..
Kolo letí
Jak přepravit letecky jízdní kolo
V prvé řadě je důležité zjistit, kolik máte povolenou hmotnost zavazadla v letadle. Po Evropě to nejčastěji bývá 20 kg a 10 kg příruční brašna, kterou si smíte vzít s sebou na palubu, u dálkových letů má každá letecká společnost jiné přepravní podmínky. Jízdní kolo zkuste uplatnit jako sportovní potřebu a vyžádejte si od konkrétní letecké společnosti navýšení váhového limitu bez zvýšení ceny letenky. Kolo zkuste podat i jako zavazadlo běžných limitů nebo nadměrné zavazadlo a vejít se tak do váhových limitů k letence zdarma.
29. února 2016 2 min čtení
Číst více..

Bosna a Hercegovina, podmínky cestování

🇧🇦 Stupeň 3: lze cestovat, očkovaní se prokazují EU certifikátem, jsou vyžadovány testy nebo PLF jak po vstupu do zahraničí, tak po návratu, zahrnuje stupeň 4.

COVID19 – aktuální podmínky cestování do Bosny a Hercegoviny a návratu do ČR

Do Bosny a Hercegoviny lze cestovat za turistickými účely.

VSTUP NA ÚZEMÍ BOSNY A HERCEGOVINY

Vstup je umožněn všem cizincům, kteří splňují podmínky ke vstupu na základě Zákona o pobytu cizinců – pro občany ČR platí bezvízový styk - viz náš článek zde. Vstup je těmto cizincům umožněn bez dalších karanténních opatření za předpokladu splnění některé z následujících podmínek;

předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin). V případě, kdy na osvědčení je pouze datum - bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BaH v den vydání a v následující den.


předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky


předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu na území BaH

Od výše uvedeného jsou osvobozeny děti do dovršení 7-mi let, které cestují v doprovodu rodičů či zákonných opatrovníků, kteří splňují výše uvedené podmínky, cizinci s pobytovým oprávněním v BaH, kteří se vrací do BaH z pobytu v Černé Hoře, Chorvatska, nebo Srbska, a jejichž pobyt v sousední zemi nepřekročil 48 hodin (od opuštění teritoria BaH).

Od výše uvedeného jsou dále osvobozeni cizinci – manželé a děti občanů Bosny a Hercegoviny, doporučujeme mít sebou doklady prokazující tuto příbuzenskou vazbu (rodný list, oddací list), občané sousedních zemí (Chorvatska, Srbska a Černé Hory), řidiči a spolujezdci nákladních vozidel mezinárodní dopravy, pokud jejich pobyt v Bosně a Hercegovině nepřesáhne 12 hodin, posádky letadel a nákladních vlaků a lodí v mezinárodní dopravě, diplomaticko-konzulární pracovníci akreditovaní v BaH, týmy civilní ochrany při naléhavých situacích, příslušníci vojenských sil členských států NATO a EUFOR v BaH, vládní delegace.

Všechna mezinárodní letiště v BaH jsou otevřena a funguje komerční doprava.

OČKOVANÉ OSOBY

Při předložení potvrzení o očkování proti Covid-19 je umožněn vstup do Bosny a Hercegoviny s tím, že v případě dvoudávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky a v případě jednodávkového schématu uběhlo nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky.

Hlavní platná opatření se týkají pouze nošení roušek v uzavřených prostorech a omezení shromažďování, v praxi se však v tuto chvíli omezení dodržují a vymáhají minimálně. V entitě Federace BA je limit pro venkovní shromažďování 100 osob a pro vnitřní shromažďování 50 osob. V entitě RS je shromažďovací limit pro veřejná setkání 120 lidí a pro soukromá 70 osob. Celkově maloobchod a restaurační zařízení fungují bez větších omezení. Při vstupu do veřejných zařízení (ubytovací zařízení, obchodní centra, kina, restaurace,…) není třeba se prokazovat očkovacím certifikátem.

TESTOVANÉ OSOBY

Při předložení negativního PCR nebo antigenního testu na COVID-19, ne staršího 48 hodin od vydání osvědčení v případě cizinců z Evropy (v ostatních případech je lhůta 72 hodin) je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny. V případě, kdy na osvědčení je pouze datum - bez časového údaje, je možnost s tímto osvědčením vstoupit do BaH v den vydání a v následující den.

Hlavní platná opatření se týkají pouze nošení roušek v uzavřených prostorech a omezení shromažďování, v praxi se však v tuto chvíli omezení dodržují a vymáhají minimálně. V entitě Federace BA je limit pro venkovní shromažďování 100 osob a pro vnitřní shromažďování 50 osob. V entitě RS je shromažďovací limit pro veřejná setkání 120 lidí a pro soukromá 70 osob. Celkově maloobchod a restaurační zařízení fungují bez větších omezení.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Při předložení lékařského potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v období 14 – 180 dnů od zamýšleného vstupu, je umožněn vstup na území Bosny a Hercegoviny.

Hlavní platná opatření se týkají pouze nošení roušek v uzavřených prostorech a omezení shromažďování, v praxi se však v tuto chvíli omezení dodržují a vymáhají minimálně. V entitě Federace BA je limit pro venkovní shromažďování 100 osob a pro vnitřní shromažďování 50 osob. V entitě RS je shromažďovací limit pro veřejná setkání 120 lidí a pro soukromá 70 osob. Celkově maloobchod a restaurační zařízení fungují bez větších omezení.

DĚTI

Od povinnosti předložení negativního PCR, nebo antigenního testu na COVID-19, nebo potvrzení o očkování, nebo lékařské zprávy o prodělání onemocnění Covid-19, jsou osvobozeny děti mladší 7-mi let, které cestují v doprovodu rodičů či zákonných opatrovníků, kteří splňují výše uvedené podmínky.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Pro vstup na území Bosny a Hercegoviny není vyžadováno vyplnění příjezdového formuláře.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Hlavní platná opatření se týkají pouze nošení roušek v uzavřených prostorech a omezení shromažďování, v praxi se však v tuto chvíli omezení dodržují a vymáhají minimálně. V entitě Federace BA je limit pro venkovní shromažďování 100 osob a pro vnitřní shromažďování 50 osob. V entitě RS je shromažďovací limit pro veřejná setkání 120 lidí a pro soukromá 70 osob. Celkově maloobchod a restaurační zařízení fungují bez větších omezení.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Při zjištění nákazy, nebo objevení symptomů onemocnění Covid-19 během pobytu v Bosně a Hercegovině, se obraťte na některé ze zdravotnických zařízení uvedených v odkaze níže, dle Vašeho místa pobytu: http://www.mvp.gov.ba/linkovi/Infor

Nebo volejte na centrální linku Ministerstva zdravotnictví BaH 081 920 333 (00387 81 920333).

TRANZIT

Přímý tranzit přes koridor Neum bez povinnosti předložení negativního testu COVID-19, potvrzení o očkování či lékařské zprávy o prodělání nemoci je hraniční policií BaH tolerován. Jakékoliv vybočení z hlavní trasy koridoru Policie BaH přísně kontroluje a pokutuje. Doporučujeme rovněž potvrzení o ubytování nebo účelu pobytu v cílové zemi.

Tranzit přes ostatní území Bosny a Hercegoviny je občanům EU bez předložení negativního testu COVID-19, potvrzení o očkování či lékařské zprávy o prodělání nemoci COVID-19 povolen POUZE při tranzitu za účelem návratu do země svého trvalého pobytu bez možnosti zdržovat se na území BaH (lhůta pro tranzit BaH je zpravidla 12 hodin).

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Seznam akreditovaných laboratoří v BaH pro testování na přítomnost SARS-COV-2 naleznete zde.

Ministerstvo civilních záležitostí BaH http://mcp.gov.ba/?lang=en

Institut veřejného zdraví RS https://www.phi.rs.ba/index.php

Federální ústav pro veřejné zdraví https://www.zzjzfbih.ba/

Hraniční policie BaH http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?

Služba pro cizince http://sps.gov.ba/ulazak-stranaca-u

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Seznam států, aktuální informace

Populární kombinace letůSouvisející články