Obchodní podmínky
4. dubna 2022 1 min čtení

Rádi si přečtete dobrý příběh? Zkuste naše obchodní a přepravní podmínky. Nevratné letenky rezervované online Stornopoplatek společnosti WEB SHOP FLY a.s. je 490 Kč. Klientovi se vrací letecké poplatky po odečtení storno poplatku WEB SHOP FLY a.s. a poplatku za zpracování refundace. Vratné letenky rezervované online Storno poplatek tarifu dle podmínek konkrétní letenky. Storno poplatek společnosti WEB SHOP FLY a.s. je 1 500 Kč + příslušný poplatek za vystavení letenky* Refundace tax je 500 Kč = poplatek za zpracování refundace* Poplatky za změny a převystavení letenek Poplatek letecké společnosti dle podmínek konkrétní letenky.

Číst více..

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury ESSENS EUROPE SE
4. dubna 2022

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury ESSENS EUROPE SE. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky ("VOP"), vydané obchodní společností ESSENS EUROPE SE, IČ 293 75 819, se sídlem Zaoralova 3045/1e, Líšeň, 628 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl H, vložka 264 ("ESSENS EUROPE SE") upravují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ("Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o zprostředkování ("Smlouva") služeb letecké přepravy osob a s nimi souvisejících služeb a/nebo služeb ubytování a s nimi souvisejících služeb ("Služby") dále zprostředkovávaných cestovní agenturou a cestovní kanceláří WEB SHOP FLY a.

Číst více..

Kontakty
17. února 2022 1 min čtení

Česká Republika Travel agency WEB SHOP FLY a.s. Ďáblická 902/2j 182 00 Praha 8 - Ďáblice Czech Republic +420 222 266 966 Společnost WEB SHOP FLY a.s. je pod spisovou značkou B 21086 vedena u Městského soudu v Praze. IČ: 045 91 399 DIČ: CZ04591399 Slovensko Travel agency WEB SHOP FLY, s.r.o. Námestie sv. Egídia 95 058 01 Poprad Slovakia +421 52 492 12 09 Společnost WEB SHOP FLY, s.r.o. je pod spisovou vložkou 33964/P vedena u Okresného súdu Prešov.

Číst více..

Rakousko, podmínky cestování
🇦🇹 Stupeň 2: lze cestovat, karanténa po vstupu v případě pozitivního testu, počítejte s obtížemi, včetně stupně 3. Cestování mezi Českou republikou a Rakouskem, shrnutí aktuálně platných pravidel Od 20.12. 2021 se zpřísňují pravidla vstupu (překročení hranice) do Rakouska (viz bod 1.) . Od 12.12.2021 dochází v Rakousku k částečnému rozvolnění lockdownu pro osoby očkované nebo které prodělaly onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Nadále jsou však stanovena četná omezení (viz níže v bodu 3.
8. ledna 2022
Číst více..
Tunisko, podmínky cestování
🇹🇳 Stupeň 2: lze cestovat, karanténa po vstupu v případě pozitivního testu, počítejte s obtížemi, včetně stupně 3. COVID19 - aktuální podmínky cestování do Tuniska a návratu do ČR Zde naleznete aktuální informace k podmínkám vstupu do Tuniska. Aktualizované 7. ledna 2022 Vstup na území Tuniska Na základě vstupních opatření do Tuniska z 1. prosince vyplývá, že cizinci (starší 18 let) bez vakcinace nesmí vstoupit na území Tuniska. Do Tuniska smí vstoupit pouze očkování cizinci a cizinci s rezidentním povolením pobytu v Tunisku.
7. ledna 2022 4 min čtení
Číst více..
Spojené Království, podmínky cestování
🇬🇧 Stupeň 2: lze cestovat, karanténa po vstupu v případě pozitivního testu, počítejte s obtížemi, včetně stupně 3. COVID 19 - aktuální podmínky cestování do Spojeného království a návratu do ČR Podmínky vstupu na území Spojeného království se řídí podle absolvovaného očkování a země odkud cestující do Spojeného království vstupuje. Od 9. ledna 2022 plně očkovaní cestující a cestující mladší 18 let již nemusí absolvovat před odletem test nebo se sami izolovat, musí ale i nadále pokračovat v absolvování testů po příletu.
7. ledna 2022 4 min čtení
Číst více..
Česká Republika, podmínky cestování
7. ledna 2022

🇨🇿 Pravidla návratu do ČR Čeští občané starší 12 let vracející se ze zahraničí do ČR mají povinnost vyplnit příjezdový formulář. Nemusí jej vyplňovat osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální dopravou. Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 a děti do dovršení věku 12 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci. Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2 a případně dodržovat další povinnosti dle specifikace upřesněné níže.

Číst více..

Malta, podmínky cestování
🇲🇹 Stupeň 3: lze cestovat, očkovaní se prokazují EU certifikátem, jsou vyžadovány testy nebo PLF jak po vstupu do zahraničí, tak po návratu, zahrnuje stupeň 4. COVID19 – aktuální podmínky cestování na Maltu a návratu do ČR Malta na stránkách ministerstva zdravotnictví upozorňuje, že cestovní opatření podléhají změnám v krátkém časovém předstihu a mohou se lišit vůči jednotlivým zemím. Proto doporučujeme konzultovat odkazy na maltské oficiální stránky, které uvádíme níže.
7. ledna 2022
Číst více..
Itálie, podmínky cestování
Evropa · Itálie
7. ledna 2022
Číst více..
Lotyšsko, podmínky cestování
🇱🇹 Stupeň 1: zákaz vstupu turistům, platí také následující stupně 2 až 5. COVID-19 - aktuální podmínky cestování do Lotyšska a návratu do ČR V Lotyšsku platí již od 11. 10. 2021 nouzový stav, který byl z původních tří měsíců prodloužen až do 28. února 2022. V zemi platí řada omezení, zejm. pro osoby bez platného certifikátu o očkování nebo prodělání nemoci COVID-19. Pozn.: Všechny informace týkající se podmínek cestování se náš úřad snaží ihned zveřejňovat cestou této webové stránky a jsou-li zde informace staré několik dní, vždy jsou platné (pouze po určitou dobu nedošlo ze strany lotyšských orgánů k žádné změně).
7. ledna 2022
Číst více..
Lucembursko, podmínky cestování
🇱🇺 Stupeň 2: lze cestovat, karanténa po vstupu v případě pozitivního testu, počítejte s obtížemi, včetně stupně 3. Aktuální podmínky cestování do Lucemburska Aktuální informace o hygienických nařízeních a podmínkách vstupu na území Lucemburska jsou k dispozici na oficiální stránce: Covid-19.public.lu (v angličtině, francouzštině a němčině). CESTOVÁNÍ Pro občany zemí EU či cizince s trvalým pobytem v některém z členských států EU je vstup bez omezení (za dodržení hygienických předpisů).
7. ledna 2022 2 min čtení
Číst více..
Řecko, podmínky cestování
🇬🇷 Stupeň 1: zákaz vstupu turistům, platí také následující stupně 2 až 5. Covid-19 – aktuální podmínky cestování do Řecka a návratu do ČR ! P O Z O R ! Vstupní podmínky jsou po dobu vánočních a novoročních svátků zpřísněny v Řecku i v České republice. V období od 19. prosince 2021 do 10. ledna 2022 musí všichni cestující starší 5 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci, způsob vstupu do země a na to, zda jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění covid-19) při vstupu do Řecka předložit potvrzení o negativním PCR testu provedeném nejdéle 72 hodin před překročením hranice nebo o negativním antigenním testu provedeném nejdéle 24 hodin před překročením hranice.
7. ledna 2022
Číst více..